Inici

Policia

Policia local foto edifici
Ampliar en una finestra emergent
Des de la Policia Local tenim per objectiu protegir persones i béns, vetllar pel compliment de les lleis i ordenances municipals i ajudar a mantenir una convivència harmoniosa per garantir que els ciutadans i les ciutadanes puguin fer ús dels seus drets i llibertats. Això ho fem donant servei les 24 hores del dia, tots els dies de l’any i actuant amb eficàcia, eficiència, rapidesa, proximitat i esperit de servei.

Els serveis que prestem són els següents:
  • Policia administrativa: vetlla  per l’acompliment de les lleis, les ordenances i les altres disposicions municipals com el cens d’animals domèstics, l'atorgament de llicències per a la conducció i tinença d’animals potencialment perillosos, el control de l'acompliment de les ordenances municipals, l'autorització per a l’ús i l'ocupació de la via pública, el control d’obres i deficiències de la via pública, el control de fires i mercats ambulants, així com l’oficina de troballes.
  • Policia assistencial: ajuda els veïns en situacions de risc i els Serveis Socials en la seva tasca, i facilita la convivència. En aquest sentit, es porta a terme assistència en situacions de necessitat, intervencions coordinades amb els serveis d’emergència, atenció a les víctimes de maltractaments, coordinació amb el servei de Teleassistència, mediació en conflictes veïnals i de convivència, així com suport als Serveis Socials respecte a l’absentisme escolar.
  • Seguretat ciutadana: proporciona seguretat a la ciutadania. Així doncs, es treballa per al manteniment de l’ordre a la via pública, la prevenció i la persecució de faltes i delictes, l'inici de diligències o intervencions judicials, el comís i la recollida d’armes i objectes perillosos, el control d’alarmes, el dipòsit de detinguts, així com  la gestió i el suggeriment de penes substitutòries.
  • Policia de trànsit: treballa per aconseguir una circulació viària fluïda i segura a la ciutat, així com millorar les actituds cíviques de la ciutadania respecte al trànsit. En aquest sentit, ordena i regula la circulació, i el cens dels accidents de circulació a la ciutat. Alhora, gestiona les denúncies de trànsit,  fa intervenció i atestats en accidents de trànsit, controls de velocitat, controls d’alcoholemia, controls de drogues, controls de documentació, controls d’ús sistemes de telefonia mòbil, controls de sistemes de retenció, estudis i propostes de circulació urbana, retirada i recollida de permisos de conduir a sol•licitud de la Direcció General de Trànsit, petició de revisió d’aptituds per a conduir, tallers d’educació viària. Al mateix temps, col·labora amb l’empresa concessionària en la gestió de les zones blaves i amb la retirada amb grua de vehicles per infracció de les normes de trànsit.
  • Medi ambient: col·labora amb la preservació del medi ambient. En aquest sentit s'encarrega del control, la gestió, la retirada, el desballestament i la baixa de vehicles. A més, vetlla pel control del compliment de la normativa ambiental (sorolls, fums...), així com el control d’abocaments i d'abandonament de trastos a la via pública.
  • Serveis extraordinaris: facilita el bon desenvolupament de les activitats festives, culturals, socials, esportives i  la tasca municipal. En aquest sentit, porta a terme actuacions necessàries per garantir la seguretat dels actes esportius, culturals o d’altres tipus, tant públics com privats autoritzats per l’Ajuntament. Alhora s'encarrega de la protecció i l'acompanyament d’autoritats públiques, així com de la vigilància i el control d’instal·lacions i d'edificis municipals.
  • Policia de proximitat: Des del desembre de 2020 la policia local de Berga disposa d’una unitat de proximitat la qual realitza un molt bon treball, concretament realitza serveis amb menors d’edat, serveis a comerços, serveis amb veïns, dona consells de seguretat a diversos col·lectius com el jovent, la gent gran, als centres escolars, associacions de veïns/es. Realitza un acompanyament personalitzat envers els serveis policials més delicats orientant i assessorant les persones que més ho necessiten.

Notícies

Junta Local de Seguretat 2021
Vehicle Policia Local
Salva la nit - Educadors de carrer
Serveis Policia Local
Campanya alteracions motos
Foto gos
Foto formacions Policia Local DEA
Foto agents policia local
Normativa circulació patinets elèctrics
Unitat de proximitat - Policia Local
Agents de la Policia Local. Foto: Policia Local
Campanya soroll motos
Diada Sant Jordi 2019
Foto targetes d'aparcament mobilitat reduïda
Targeta d'aparcament de mobilitat reduïda
Cartell - Curs Defensa Personal 5 Oct
Escuts solidaris Policia Local
Foto nou programa gestor Policia Local
Foto cotxe accidentat
Acció policial grogues

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga