Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Resum del Ple de la Corporació 2018/8
  Data de publicació: 05.07.18
  Els membres del Ple de la Corporació s’han reunit aquest dijous a l’Ajuntament de Berga per portar a terme una nova sessió ordinària corresponent al mes de juliol de 2018. En aquesta ocasió, la majoria de regidors i regidores han tornat a mostrar el seu suport a les persones que continuen empresonades i exiliades a causa del procés d’autodeterminació català guardant un minut de silenci abans de l’inici de la sessió. Tot seguit, s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior realitzada el passat mes de juny.

  A continuació, l’àrea de Serveis Econòmics ha presentat diverses propostes que han estat debatudes pels membres del plenari municipal. Primerament, s’ha tractat una proposta per a l’ampliació i modificació de la delegació de les funcions del servei de recaptació d’ingressos de dret públic a la Diputació de Barcelona. En aquest cas, l’Ajuntament de Berga ha proposat traspassar a l’ens provincial les funcions de liquidació i recaptació dels ingressos corresponents a les costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius, així com de les multes coercitives. Per tant, la diputació s’encarregaria de fer determinades funcions com per exemple: notificar les liquidacions, dictar la provisió de constrenyiment, recaptar els deutes, liquidar els interessos de demora, resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts, resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors i portar a terme qualsevol altre acte necessari per fer efectives les funcions anteriors. La proposa ha estat aprovada per unanimitat dels grups municipals representats al plenari.

  Posteriorment, l’àrea econòmica ha presentat un expedient de modificació de crèdits promogut per l’atorgament d’una subvenció de poc més d’un milió d’euros per part de la Diputació de Barcelona per a la millora del Polígon Industrial de La Valldan de Berga. En aquest cas, s’ha proposat modificar l’annex corresponent a l’apartat d’inversions del pressupost general de 2017 per incorporar la inversió de l’obra de millora urbana del parc industrial berguedà, la qual, no estava contemplada. A més, també s’han inclòs altres inversions relacionades amb la millora viària de la mobilitat i l’Exploratori dels Recursos de la Natura. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els membres de la Corporació.

  Seguidament, s’ha debatut una proposta per acordar la fiscalització limitada prèvia i la fiscalització de drets i ingressos mitjançant la presa de raó i el control financer intern de l’Ajuntament de Berga. En aquest cas, la proposta es basa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en què s’estableix la regulació del règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local en relació a la seva gestió econòmica i en la seva acceptació de la funció interventora, del control financer i els controls d’eficàcia i eficiència. Per tant, això suposarà implantar una sèrie de mecanismes interns per gestionar el control dels ingressos i les despeses municipals. Aquesta proposta també ha estat aprovada per unanimitat.

  Tot seguit, s’ha acordat iniciar el procediment per a la tramitació de dos expedients sancionadors en relació a dues possibles infraccions de l’Ordenança Municipal Reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. L’acord d’incoació dels expedients ha estat aprovat amb els vots a favor dels grups municipals de la CUP-PA, PDeCAT-CDC, ERC-AM i ICV-EA.

  El Ple de la Corporació també ha tractat dues sol·licituds de compatibilitat per exercir una segona activitat pública vinculada al mateix l’àmbit professional que desenvolupen al consistori les persones que han realitzat la petició. En aquest cas, les sol·licituds de compatibilitat laboral han estat autoritzades pels membres del Ple.

  A continuació, s’ha iniciat la part de control en què s’ha realitzat la donació de compte dels decrets d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més s’ha presentat un informe d’intervenció sobre les resolucions i els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos i un altre informe sobre el personal eventual del consistori.

  Abans, però, el grup municipal d’ERC-AM ha exposat una moció de rebuig de la condemna contra els activistes del Moviment Popular del Rif (Hirak). Es tracta d’un text de suport als integrants del moviment esmentat que han estat condemnats a 20 anys de presó per part de la justícia marroquina a causa de les protestes i mobilitzacions promogudes en relació a la mort de diferents persones que van posar de manifest les situacions d’explotació i desigualtat existents a la zona del Rif. La moció ha estat aprovada pels regidors i regidors de tots els grups representats en el plenari amb la introducció d’algunes esmenes al respecte.

  Per últim, s’ha portat a terme el torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el proper 6 de setembre de 2018, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.
 • Berga organitza una trobada de patinadors per reivindicar l’skatepark com a punt de trobada entre skaters berguedans
  Data de publicació: 27.06.18
  El món de l’skate s’ha convertit en un fenomen que ha anat sumant adeptes entre els joves berguedans gràcies als cursos i tallers regulars organitzats per l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga al llarg de l’any. Els practicants d’aquesta modalitat esportiva sovint han de fer front a una imatge negativa que s’allunya de la realitat. Per això, el consistori berguedà i els skaters s’han unit per presentar una sèrie d’activitats vinculades a l’especialitat del patinet que es portaran a terme del 9 al 13 de juliol a la ciutat de Berga.

  Un espai d’intercanvi pel jovent

  L’acte s’ha fet a l’skatepark del Parc del Lledó amb la voluntat de reivindicar aquest espai com a punt de trobada entre el jovent. En aquest sentit, la regidora de Joventut, Mònica Garcia, ha subratllat la idea de “donar a conèixer l’skatepark com un espai obert a tothom en què es produeixen intercanvis d’experiències i coneixements entre els joves que es reuneixen per practicar aquest esport”. També comparteixen aquest punt de vista el Sergi Torrents, el David Caballero i l’Àngel Espelt, tres nois de 14 i 20 anys, respectivament, que ens els últims tres anys han dedicat moltes tardes a practicar i perfeccionar les seves acrobàcies damunt del patinet arran de la seva participació en els tallers d’skate de Berga. Tots tres han apuntat la necessitat de “compartir l’espai amb nous usuaris i usuàries per crear comunitat i gaudir de l’skate”.

  Trobada de patinadors

  L’Ajuntament de Berga i l’entitat BraveSkate han programat un nou taller d’skate adreçat a infants i joves a partir de 8 anys, que es farà del 9 al 12 de juliol, de 5 a 8 de la tarda a l’skatepark. L’activitat serà gratuïta i per participar-hi caldrà inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a joventut@ajberga.cat fins al 6 de juliol. El taller culminarà amb una trobada de patinadors batejada amb el nom de Skate Jam que es farà el divendres, 13 de juliol, de 5 de la tarda a 10 de la nit. Es tracta d’un acte obert en què hi haurà demostracions d’acrobàcies, música, food-trucks, sorpreses i premis. Mario Sebastián, membre de l’escola BraveSkate, ha destacat el caràcter no competitiu de l’esdeveniment i ha valorat 'la importància de l’skatepark berguedà, el qual, ha aconseguit atraure patinadors de localitats properes com Artés i Manresa que vénen a passar-hi el dia”.

  Adequació i millora de l’stakepartk

  La regidora de Joventut ha expressat la voluntat d’adequar l’skatepark i el seu entorn en funció de les necessitats dels usuaris arran d’una trobada mantinguda amb els joves que fan ús de l’espai. Segons Mònica Garcia, “els usuaris ens han fet adonar de les millores que cal realitzar en determinats aspectes que no havíem considerat abans de reunir-nos i, per això, la intenció és cuidar l’espai i també els joves que l’utilitzen”.


< Anterior  ...      10  11  12  13  14  15  16  ...  Següent >

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga