Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Berga aprova el nou Pla Local d’Adolescència i Joventut 2020-2024 per implementar polítiques i accions d’interès pel jovent
  Data de publicació: 20.05.20

  Berga disposa del nou Pla Local d’Adolescència i Joventut (PLAJ). Es tracta d’una eina estratègica i participativa que permetrà definir, impulsar i coordinar actuacions en matèria de joventut durant el període 2020-2024. El document és fruit del treball de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Berga en col·laboració amb altres àrees i la implicació de tots els grups municipals del consistori, serveis locals i del territori, associacions i entitats berguedanes i, especialment, del jovent d’entre 12 i 34 anys de la ciutat. El PLAJ contempla quatre grans blocs temàtics per estructurar les polítiques actives de joventut (benestar, territori, transformació i emancipació), tres projectes o reptes que cal desenvolupar i gairebé un centenar d’accions recollides en diferents eixos. El regidor de Joventut, Isaac Santiago, considera que “el nou Pla Local d’Adolescència i Joventut és un instrument que respon a les expectatives reals dels i les joves i farà que Berga esdevingui una ciutat més bonica, associativa, viva, lliure, cohesionada i digna”. El regidor també ha destacat que “l’aposta principal d’aquest document es basa en mostrar que el jovent és partícip en les polítiques municipals com també imprescindible per a la construcció del futur de Berga”.

  Un document que mostra la realitat i les necessitats del jovent berguedà

  El document del PLAJ es divideix en sis capítols. El primer és l’emmarcament i conté els compromisos i requisits, la descripció del pla, el marc normatiu, la definició de joventut, una breu evolució històrica sobre les polítiques de joventut desenvolupades a la ciutat, la descripció de les fases i el calendari del pla, la població diana, la finalitat, els reptes i els objectius a assolir. El segon capítol se centra en descriure les eines i accions realitzades durant la diagnosi per conèixer les necessitats dels nois i noies. Per fer-ho, s’han fet entrevistes exploratòries, enquestes, grups de discussió, tallers participatius i també s’ha avaluat el PLAJ 2015-2018. El tercer capítol consisteix en l’anàlisi de la realitat del jovent del municipi a través de xifres clau. Per exemple, Berga compta amb 4.039 adolescents i joves d’entre 12 i 34 anys, el que representa un 24% del total de la població, segons les dades del Padró municipal d’habitants a data de 31 de desembre de 2019. El quart capítol conté l’anàlisi de les polítiques actives de joventut realitzades, els recursos econòmics i humans disponibles, una valoració d’aquestes polítiques per part del jovent, un mapa dels equipaments, recursos i serveis d’interès per a la població jove i les conclusions de la diagnosi. El cinquè capítol descriu com es portarà a terme l’avaluació i el seguiment del PLAJ 2020-2024. El sisè capítol determina els reptes i l’estructura del pla d’acció dividit en diversos àmbits d’actuació. En concret, el pla d’acció contempla 98 accions (50 accions de continuïtat i 48 accions noves) distribuïdes en 12 àmbits d’actuació: salut i hàbits saludables; oci i lleure; esports; igualtat, gènere i diversitats; cultura i creació; participació i associacionisme; equipaments i serveis juvenils; espai públic; transició ecològica i transport; educació i formació; ocupació i habitatge.

  Processos participatius del PLAJ

  El procés participatiu per elaborar el Pla Local d’Adolescència i Joventut de Berga ha comptat amb 582 persones. D’una banda, s’han realitzat 32 entrevistes exploratòries a persones de vuit col·lectius diferents: personal tècnic municipal, regidors i regidores de l’equip de govern, representants dels grups polítics del consistori, persones referents de serveis especialitzats, persones de col·lectius minoritaris i membres d’entitats juvenils, esportives i culturals. D’altra banda, s’han fet 460 enquestes en què hi han pres part 359 adolescents d’entre 12 i 19 anys d’ESO, Batxillerat i cicles formatius i 101 joves d’entre 18 i 34 anys. Per últim, també s’han fet sessions amb grups de discussió i un taller participatiu amb 90 persones.

  Els tres reptes del PLAJ

  Els reptes que planteja el PLAJ es concreten en tres projectes o idees. El primer és seguir fent créixer les campanyes per prevenir les violències sexistes en tots els àmbits de la campanya ‘Vull la nit!’ i les noves branques vinculades a l’esport i l’entorn digital. El segon repte consisteix en fomentar la participació de les persones joves i les entitats del municipi per augmentar la capacitat i la incidència del jovent en el procés de la presa de decisions en tots aquells aspectes que afecten les seves vides com per exemple l’entorn, les relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. L’últim repte seria l’obertura de l’espai jove com a nou equipament que esdevingui el lloc de referència i de trobada entre les persones adolescents i joves de la ciutat. Per encarar aquests reptes i posar en marxa el centenar d’accions contemplades al PLAJ, l’Ajuntament de Berga destina a l’àrea de Joventut un pressupost de 114.453,25€ per aquest 2020, amb el compromís i pressupost complementari d’altres àrees del consistori, ja que hi ha iniciatives que són transversals. El PLAJ de Berga 2020-2024 ha estat aprovat per Decret d’Alcaldia el maig de 2020. • Berga finalitza les obres del Camí de Can Ballús, al Polígon Industrial de La Valldan
  Data de publicació: 19.05.20

  L’Ajuntament de Berga ha posat en servei aquesta setmana el camí de Can Ballús, al Polígon Industrial de La Valldan, un cop finalitzades les obres de reurbanització del tram situat entre els vials principals de pujada i baixada del polígon. Concretament, s’ha dut a terme una reordenació completa de l’encreuament amb el Camí de Garreta, la renovació total de les voreres i paviments de les calçades, l’adequació de les àrees d’aparcament situades al costat sud del carrer, l’enjardinament, la plantació d’arbrat, la instal·lació d’un sistema de reg, l’adequació de l’enllumenat a la zona d’aparcaments i la instal·lació d’un punt de recàrrega per a dos vehicles elèctrics.

  Doble sentit de la circulació

  Una de les principals millores que implica l’obra és que permet el doble sentit de la circulació de vehicles per aquest carrer, escurçant així els desplaçaments dins del polígon, amb la conseqüent reducció de les emissions de gasos contaminants. A banda, s’han adequat les zones d'aparcament que estaven pendents de pavimentar des de la urbanització del polígon, delimitant 65 places d’estacionament per a turismes, dues de les quals estan destinades a persones amb diversitat funcional i dues per la recàrrega de vehicles elèctrics, i també s’han habilitat 8 places per a motos. La millora en les voreres facilitarà la mobilitat a peu, ja que a més de condicionar-les perquè el paviment estava en mal estat, s'han creat nous passos de vianants i s'han adaptat tots els passos existents.

  Les obres, iniciades a mitjans del mes de desembre, han coincidit amb l’estat d’alarma declarat arran de la pandèmia de la Covid-19 i es van aturar durant els dies de confinament total. La represa es va produir un cop l’empresa va poder disposar d’equips de protecció individual que garantissin la seguretat dels treballadors.

  Projecte de modernització del polígon

  Aquestes obres formen part del projecte presentat per l’Ajuntament de Berga al Programa complementari de modernització de polígons en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per millorar la qualitat dels polígons de la demarcació de Barcelona. L’avantprojecte va obtenir una subvenció d’1 milió euros de la Diputació de Barcelona i incloïa 9 actuacions que serviran per impulsar la millora de les infraestructures i els serveis del polígon construït durant els anys 70 del segle passat. L’obra completada al camí de Can Ballús correspon a la primera fase del projecte i es va adjudicar a l’empresa Pasquina S.A. per un import de 226.193 € (IVA inclòs).

  Properes actuacions de millora

  El conjunt de les 9 actuacions contemplades en diferents punts del polígon permetran la reurbanització de carrers per tal de millorar la mobilitat interna, la reordenació i l’increment de les places d’aparcament, el desplegament de la xarxa d’aigua calenta, la canalització de fibra òptica, l’adequació dels vials perimetrals del polígon per a vianants i bicicletes, l’adequació de les zones verdes, la substitució de l’arbrat i la millora de la senyalització informativa.


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga