Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Berga posa en marxa la primera convocatòria de pressupostos participatius de la ciutat amb una dotació prevista de 30.000€
  Data de publicació: 02.10.19
  L’Ajuntament de Berga impulsarà la primera convocatòria de pressupostos participatius a la ciutat. El pressupost participatiu és una eina de participació ciutadana que el consistori posarà a disposició dels veïns i veïnes per tal que decideixin a quins projectes o activitats prefereixen destinar una part del proper pressupost públic municipal. La iniciativa és una prova pilot a la qual s’hi destinarà una partida econòmica de 30.000€. El consistori preveu portar a terme aquest projecte durant l’últim trimestre de l’any i inclourà les fases següents: presentació pública del projecte, formulació de propostes, valoració de propostes, votació popular i presentació del resultat de la votació. La regidora de Participació Popular, Roser Valverde, ha comentat que “es tracta d’una prova que es realitza per primera vegada i, si l’any que ve tenim l’ocasió de repetir-ho, haurem de valorar la resposta que ha tingut i si és possible mantenir i, fins i tot, augmentar la partida pressupostària destinada al projecte”. Els pressupostos participatius és un projecte desenvolupat per l’àrea de Participació Popular que ha comptat amb el treball conjunt dels diferents grups municipals que formen part del consistori berguedà.

  Presentació del projecte

  Un dels objectius principals d’aquesta iniciativa és fomentar la participació per tal que els veïns i veïnes puguin formular propostes i actuacions que considerin necessàries per millorar diversos aspectes del municipi. Per això, es realitzarà una sessió informativa oberta a la ciutadania el dimarts, 8 d’octubre, a 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga. Tanmateix, s’han programat una sèrie de trobades per donar a conèixer la iniciativa entre les entitats que formen part del teixit associatiu local. En aquest sentit, el regidor del PSC, Abel Garcia, ha destacat “l’oportunitat que suposa aquest projecte per fer un pas més en l’àmbit de la participació ciutadana i aconseguir que aquella gent que habitualment no participa, pugui fer-ho a través d’aquesta iniciativa que esperem que tingui moltes propostes”.

  Formulació de propostes

  Les propostes formulades hauran de complir una sèrie de requisits per a què puguin ser valorades. D’una banda, hauran de ser concretes, d’interès general, de competència municipal i avaluables econòmicament. D’altra banda, les propostes hauran d’estar relacionades amb projectes d’inversió en equipaments o espais públics, però no podran plantejar-se actuacions que formin part de les despeses ordinàries del consistori. A més, les propostes hauran de tenir un cost aproximat d’entre 1.000 i 20.000€. El regidor del grup municipal de Junts per Berga, Marc Marginet, ha explicat que “no és necessari fer propostes que exhaureixin l’import total del pressupost, sinó que es poden fer actuacions petites que permetin repartir la dotació econòmica. Per tant, com més se’n proposin i més variades siguin, millor”. Marginet també ha esmentat a mode d’exemple, algunes de les propostes formulades per la ciutadania d’altres municipis catalans on s’ha implementat la fórmula dels pressupostos participatius. Es tracta de propostes com per exemple: la millora del paviment asfàltic, l’adequació d’un itinerari saludable, la remodelació d’un parc infantil, l’increment de la seguretat dels vianants en determinades zones, la instal·lació de plafons informatius sobre la història de la ciutat, l’ampliació del mobiliari esportiu, la plantació de vegetació en espais públics o cobertura dels escocells dels arbres, etc.

  Com es poden formalitzar les propostes?

  Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga i les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al registre municipal podran participar-hi, formulant un màxim de dues propostes, en tots dos casos. Per fer-ho, caldrà emplenar un formulari disponible al web www.ajberga.cat i presentar-lo al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Berga (Pl. St. Pere, 1), presencialment o a través d’Internet. Per tramitar les propostes online, caldrà disposar el certificat digital. El termini establert per a la formulació de propostes serà del 9 d’octubre al 3 de novembre.

  Valoració de propostes

  Un cop recollides les propostes, els serveis municipals de l’Ajuntament de Berga s’encarregaran de valorar i comprovar el compliment dels criteris establerts i de determinar la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de cadascuna de les aportacions realitzades pels veïns i veïnes. Aquesta fase del procés es portarà a terme del 4 al 22 de novembre.

  Votació de les propostes

  La votació de les propostes seleccionades es realitzarà del 2 al 15 de desembre. Les persones majors de 16 anys empadronades a Berga podran emetre el seu vot escollint un màxim de dues propostes. El consistori ha establert vuit punts de votació itinerants en dies i horaris diferents per facilitar l’accés i el dret de vot de la ciutadania. Els emplaçaments escollits són: l’Ajuntament de Berga, La Fira del Joc i de Nadal, l’Hotel d’Entitats, l’Escola La Valldan, la zona esportiva Toni Sabata, el Mercat Setmanal del Passeig de la Indústria, la Residència Sant Bernabé i el Teatre de Cal Rosal.

  Presentació del resultat de la votació

  El resultat del procés de votació es donarà a conèixer en un acte públic que es farà el 17 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre a l’Ajuntament de Berga. Les propostes que hagin estat més votades, fins a esgotar la partida econòmica de 30.000€, s’executaran durant l’any 2020.

 • L’Ajuntament de Berga obre el termini de presentació d’ofertes pel projecte de millora del pati de l’Escola de Sant Joan
  Data de publicació: 01.10.19
  L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte referent al projecte de millora del pati de l’Escola de Sant Joan. Es tracta d’una actuació que contempla la reparació i la pavimentació del pati existent, preveu la col·locació de drenatges i l’habilitació de passos per a futures instal·lacions, així com la formació d’un sorral a la zona sud-oest del pati. L’anunci de la licitació del projecte es va publicar el passat divendres, 27 de setembre, al perfil del contractant del web municipal fet que ha obert el termini per a la presentació d’ofertes.

  Necessitat i descripció del projecte

  L’Escola de Sant Joan va ser construïda l’any 1971 i l’antiguitat de les instal·lacions ha motivat la necessitat de fer efectiva una reestructuració i millora dels patis i de l’entorn de l’equipament educatiu. L’any 2014, el professorat, les famílies i l’alumnat del centre van iniciar un procés de treball conjunt per formular una proposta d’arranjament de l’equipament. A partir d’aquesta proposta, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la realització d’un projecte executiu que va ser lliurat al consistori l’estiu de l’any passat.

  Aquest projecte inclou diverses fases d’intervenció, la primera de les quals, és la que es preveu portar a terme i contempla les actuacions següents: la reparació i pavimentació de la pista polivalent d’una superfície aproximada d’uns 1.600m2 mitjançant l’aplicació d’un tipus d’aglomerat asfàltic que evitarà el sobreescalfament del terra que es produeix actualment en les èpoques de més calor. També s’efectuarà la delimitació perimetral de la superfície de la pista i la instal·lació de sistemes de drenatge per recollir l’aigua de la pluja. Es preveu la creació d’un sorral de 214,75m2 a la part sud-oest del pati i la substitució de la tanca que delimita la zona sud del pati. L’import estimat del contracte del projecte és de 123.828,60€ (IVA inclòs) i el termini d’execució de les obres serà de set setmanes.

  Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

  Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs podran presentar les ofertes fins a les 23:59h del dijous, 17 d’octubre de 2019, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

  La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

  Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del projecte de millora del pati de l’Escola de Sant Joan a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga en aquest enllaç.


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga