Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Berga obre el termini de presentació d’ofertes per a l’execució del contracte d’obres de reparació de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de la Rasa dels Molins
  Data de publicació: 18.05.20

  L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l’adjudicació del contracte que té per objecte l’execució de les obres necessàries per a la instal·lació dels sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de la Rasa dels Molins. Aquesta actuació té la finalitat pública de preservar el medi ambient i executar les competències pròpies del consistori en el manteniment del clavegueram de la ciutat. El projecte també té l’objectiu d’oferir nous llocs de treball a persones amb dificultats d’accés al mercat laboral per a l’execució d’aquesta obra.

  Divisió del projecte en tres fases d’execució simultània

  Tal i com preveu el projecte, l’execució de les obres està dividida en tres fases que poden executar-se simultàniament. La primera fase (Lot 1) pretén solucionar el darrer tram de la galeria d’endegament i els treballs tindran una durada d’execució de dos mesos. La segona fase (Lot 2) se centrarà en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria d’endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles. Per a aquesta fase es preveu una durada d’execució de quatre mesos. En la tercera fase (Lot 3), els treballs es realitzaran al tram del torrent a cel obert situat a uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria d’endegament, a partir de la plaça Europa. Per a aquesta fase també es preveu una durada d’execució de les obres de quatre mesos.

  Característiques de la licitació

  L’import del contracte és de 203.859,82€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d’execució de les obres serà d’entre 4 i 8 mesos. El dilluns, 11 de maig, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.

  Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

  Les ofertes es podran presentar fins a les 23:59 h del diumenge, 31 de maig de 2020, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació d’aquestes obres.

  La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

  Podeu consultar tota la informació referent a aquesta licitació a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint en aquest enllaç:

  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62221816&lawType=


 • L’Hospital Sant Bernabé comença a reprendre l’activitat programada
  Data de publicació: 15.05.20

  L’Hospital Sant Bernabé reprendrà el dilluns, 18 de maig, l’activitat programada de manera gradual i aplicant mesures especials. Sempre que sigui possible, les visites es faran de manera telemàtica i vídeoconsulta, i només seran presencials en aquells casos en què sigui estrictament necessari.

  L’accés a l’hospital es continuarà fent per la porta nord de consultes externes i per la porta d’urgències per a l’atenció urgent. Només podran accedir a l’hospital els usuaris i usuàries que tinguin una visita programada, i hauran de fer-ho quan faltin com a màxim 10 minuts per la visita, ja que no se’ls permetrà accedir abans. En arribar, s’hauran de dirigir al taulell de l’entrada per acreditar que tenen una visita programada. No estarà permesa l’entrada als acompanyants, excepte en el cas de menors d’edat o persones dependents.

  Els usuaris i usuàries hauran de portar mascareta i en entrar i sortir del centre hauran d’utilitzar la solució hidroalcohòlica per rentar-se les mans, que hi haurà als diferents espais i punts d’accés. Caldrà respectar en tot moment la distància mínima de seguretat de 2 metres.

  Des de l’Hospital Sant Bernabé es contactarà amb totes les persones que tenien una visita programada i que es va haver d’anul·lar com a conseqüència de la crisi sanitària per tal de reprogramar-la tan bon punt sigui possible.

  (*) Notícia elaborada pel departament de comunicació de l'Hospital Sant Bernabé.
< Anterior  ...         10  11  12  13  ...  Següent >

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga