Inici

Jordi Pujals i Pérez

Jordi Pujals i Pérez

Regidor Jordi Pujals
Ampliar en una finestra emergent Jordi Pujals (ERC)

Nascut a Berga el 1993. Estudis en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actualment sóc autònom i emprenedor d'un projecte dedicat al màrqueting digital i d'influencers.
A Berga, participo en diverses associacions i col•laboro en diferents mitjans de comunicació, locals i nacionals. Per raons professionals, m'apassionen tots els temes relacionats amb la gestió de personal, però també tots aquells que fan referència a la seguretat ciutadana, el civisme i la convivència. Com a afició cultivada durant molts anys, m'agraden molt els balls de saló
Data presa possessió: 13 de juny de 2015

Retribucions

Import brut mensual

Dedicació

--

--

Declaracions d’activitats

Càrrecs amb caràcter institucional

Activitats públiques

Activitats privades

Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

--

--

SL- Coordinador RH Cerveza Artesana Homebrew

--

Declaracions de béns patrimonials

Actiu

Passiu

Observacions

Valor cadastral de béns immobles

Valor altres béns

Import total

Marca i model

Any d’adquisició

Càrregues i gravàmens

0,00 €

96,00 €

96,00 €

--

--

--

--

 

e-mail
pujalspj@ajberga.cat

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga