Inici

Pau Bessa i Caserras

Pau Bessa i Caserras

Regidor Pau Bessa
Ampliar en una finestra emergent Pau Bessa (CiU)

Vaig néixer el 1967 a Sant Llorenç de Morunys, sóc agent d'assegurances des de l'any 1995 i el 2007 vaig completar la meva formació acadèmica fent un curs d'assessorament financer a través de la Universitat Pompeu Fabra.
Vaig ser president de l'AMPA de l'Escola Sant Joan de Berga i anteriorment havia estat president de l’A.E Bàsquet Berga.

Data presa possessió: 13 de juny de 2015

Retribucions

Import brut mensual

Dedicació

--

--

Declaracions d’activitats

Càrrecs amb caràcter institucional

Activitats públiques

Activitats privades

Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

--

--

Gestió de cartera d’assegurances (compte propi)

--

Declaracions de béns patrimonials

Actiu

Passiu

Observacions

Valor cadastral de béns immobles

Valor altres béns

Import total

Marca i model

Any d’adquisició

Càrregues i gravàmens

106.885,23 € €

21.248,00 €

128.133,23 €

Wolkswagen passat

2008

--

Béns immobles gravats amb hipoteca

--

--

--

Ciclomotor 49 cc

1995

--

--

 

e-mail
bessacp@ajberga.cat

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga