Inici

Rosalia Monroy i Sánchez

Rosalia Monroy i Sánchez

Regidora Rosalia Monroy
Ampliar en una finestra emergent Rosalia Monroy (PSC)

Nascuda a Barcelona el 1958, sóc assessora i gestora empresarial i municipal. Sóc especialista en tots els aspectes de la gestió econòmica, administrativa i financera de les empreses, siguin microempreses, emprenedors, negocis unipersonals, petites, mitjanes, grans o multinacionals. Un dels trets que crec que em caracteritza és el grau d’implicació i compromís en la defensa dels interessos de les empreses o clients pels quals treballo.
Tinc estudis de Comptabilitat Financera, Auditoria de l’Empresa, Lideratge i Comunicació i Filosofia i Ciències de l’Educació, Ètica i Política, amb les corresponents titulacions de la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Durant prop de 22 anys he exercit el càrrec de Directora Financera en dues importants empreses del mateix grup amb gran activitat internacional, depenent directament del consell d’administració i reportant a l’empresa matriu. Parlo anglès, francès i italià i he assumit diverses responsabilitats i realitzat múltiples gestions de caràcter transnacional per a aquestes dues empreses.
Durant la legislatura 2007-2011, vaig ser Tinent d’Alcalde i regidora d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Avià.


Data presa possessió: 13 de juny de 2015

Retribucions

Import brut mensual

Dedicació

--

--

Declaracions d’activitats

Càrrecs amb caràcter institucional

Activitats públiques

Activitats privades

Altres remuneracions amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes o empreses

Consellera Consell Comarcal

--

--

--

Declaracions de béns patrimonials

Actiu

Passiu

Observacions

Valor cadastral de béns immobles

Valor altres béns

Import total

Marca i model

Any d’adquisició

Càrregues i gravàmens

--

500 €

500 €

Ford Focus CMAX

2011

--

Béns immobles declarats sense considerar el valor cadastral, gravats amb hipoteca (casa i apartament)

 

e-mail
monroysr@ajberga.cat

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga