Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de juny de 2019

Sessió ordinària del Ple de juny de 2019
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de juny de 2019
Data de publicació: 06.06.19
Aquest dijous, 6 de juny, s’ha celebrat l’última sessió ordinària de l’actual mandat. Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga han tornat a iniciar la sessió amb mostres de suport a les persones empresonades, jutjades i exiliades a causa del procés d’autodeterminació de Catalunya. Tot seguit, s’ha procedit a la lectura i aprovació de les actes de les últimes tres sessions. Es tracta de la sessió extraordinària celebrada el 30 d’abril per determinar la composició de les meses electorals pels comicis municipals del passat 26 de maig, la sessió ordinària del mes de maig i la sessió extraordinària del passat diumenge, 2 de juny, en què es va acordar la celebració de La Patum.

A continuació, l’àrea de Cultura ha presentat una proposta per a la modificació i pròrroga del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona. L’ens provincial s’encarrega de coordinar el circuit per donar suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen als equipaments escènics municipals. L’objectiu és crear una xarxa per impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar els ens locals en la difusió artística. La modificació i pròrroga del protocol ha estat aprovada i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2020.

Posteriorment, s’ha aprovat la inclusió per urgència d’un nou punt en l’ordre del dia referent a l’empresa pública BRG Serveis. Es tracta d’una proposta per ratificar els cessaments i l’aprovació de la gestió de Montse Venturós i Ermínia Altarriba com a membres del consell d’administració d’aquesta societat municipal. Venturós va ser cessada després de la seva inhabilitació com a alcaldessa de Berga el passat 4 d’octubre de 2018, mentre que Altarriba va deixar l’acta de regidora durant el mes d’octubre de l’any passat. D’altra banda, la proposta també contempla el nomenament d’un gerent provisional durant per portar a terme la gestió diària de BRG Serveis, tenint en compte que l’actual gerent es jubilarà el 30 de juny. En aquest cas, el nomenament seria vigent fins que es nomeni un nou gerent i es faci efectiva la composició dels nous membres del Consell d’Administració de BRG Serveis, corresponent a la legislatura de 2019-2023. La proposta s’ha aprovat amb els vots favorables de la CUP i ERC i l’abstenció del PDeCat.

La part de control del ple ha començat amb la presentació d’una moció per part del grup municipal de la CUP. Es tracta d’un text per promoure que els regidors i regidores amb permisos de paternitat o maternitat puguin exercir el vot en les sessions plenàries mitjançat la delegació del vot en altres membres del consistori. La proposta fa referència a la Disposició Final setena de la Llei Orgànica 3/2007 que recull que el Govern haurà de promoure els canvis necessaris en la legislació vigent per possibilitar els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten càrrecs electes. El Ple ha aprovat la moció en què s’acorda demanar al Govern de l’Estat que promogui l’acord per fer efectiu el dret dels regidors i regidores que s’acullin a permisos de maternitat i paternitat d’exercir l’obligació de votar en els plens de les corporacions locals fent ús de la delegació del vot en favor d’altres membres del consistori. A més, també s’ha pres el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) quan la normativa supramunicipal ho permeti, per traslladar l’efectivitat immediata d’aquest dret a l’àmbit local.

Seguidament, l’AMPA de l’Escola Sant Joan de Berga ha presentat una moció per al manteniment de les línies de l’escola pública a Berga. En el text s’exposa la necessitat de disposar dels recursos humans, materials i organitzatius per mantenir la qualitat dels serveis públics davant de la decisió del Departament d’Educació de la Generalitat de retallar una de les línies de P3 que s’ofereixen a l’escola el proper curs lectiu. L’AMPA demana als agents socials, els grups polítics i la població que doni suport al manteniment de tots els grups de P3 de l’escola pública. La moció ha estat aprovada amb el suport favorable de tots els grups representats al plenari municipal.

En la part de control s’ha donat compte de la contractació d’una professora de l’Escola Municipal de Música de Berga per cobrir la baixa temporal d’una altra professora. Tanmateix, s’ha donat compte de la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament de Berga, de l’Hospital Sant Bernabé i de l’empresa pública BRG Serveis corresponents a l’exercici de 2018. Seguidament, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. També s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos. En concret, s’ha presentat una sèrie d’informes sobre els reparaments efectuats en relació a una sèrie d’expedients que s’han hagut de tramitar amb reparament.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga