Inici

La Policia Local de Berga ha realitzat més d’un miler de serveis durant els mesos de juliol i agost de 2020

Agents de la Policia Local. Foto: Policia Local
Ampliar en una finestra emergent Agents de la Policia Local. Foto: Policia Local
Data de publicació: 16.09.20

La Policia Local de Berga ha realitzat 1.289 serveis durant els mesos de juliol i agost de 2020. La xifra prové del programa gestor de serveis i incidències que utilitza el cos policial des de l’agost de l’any passat per registrar els serveis realitzats pel personal durant els diferents torns. Del total de serveis recollits pel sistema informàtic, 570 han estat efectuats durant el mes de juliol i 719 durant l’agost. Més de la meitat dels serveis corresponen a tasques realitzades en l’àmbit de la seguretat ciutadana. El cap de la Policia Local, Jaume Hernández, ha explicat que el programa de gestió de serveis els permet “extreure informació i dades més acotades per treballar les incidències de forma proactiva realitzant serveis planificats que tenen una durada concreta i que es van alternant durant l’any”. Hernández també s’ha referit a la situació de pandèmia viscuda, fet que ha comportat un augment de la sol·licitud de serveis. “No ha estat un estiu normal a causa de la Covid-19 i, en alguns casos, ens ha costat poder donar sortida a tots els serveis malgrat l’esforç de tots els efectius de la Policia Local a l’hora de respondre els requeriments de la població”. El cap de la policia ha agraït la col·laboració de la ciutadania durant aquests mesos.

Origen dels serveis

L’origen fa referència a l’agent (persona, organisme, entitat, etc.) que propicia l’inici de l’actuació o servei policial mitjançant un avís. Del nombre total d’actuacions realitzades durant el juliol (570), el 37,89% han estat requerides telefònicament; el 23,51% són serveis planificats, el 16,32% correspon a actuacions d’ofici, l’11,23% han estat demandades per altres cossos de seguretat, emergències i organismes, el 6,84% han estat peticionades per persones que s’han desplaçat fins a les oficines de la Policia Local situades a la plaça de Doctor Saló i el 4,21% han estat ordenades des de la prefectura.

Pel que fa al mes d’agost, s’han registrat 719 serveis. Del total, el 35,05% han estat actuacions demandades telefònicament, el 20,31% són serveis planificats, el 16,7% han estat serveis demandats per altres cossos de seguretat, emergències i organismes, el 15,16% correspon a actuacions d’ofici, el 9,32% són accions promogudes per persones que han acudit a les dependències policials i el 8,21% han estat accions promogudes pel servei d’emergències 112.

Àmbits d’actuació

Els serveis registrats es classifiquen en 5 àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, policia administrativa, trànsit, règim intern i policia judicial. Cal esmentar que un mateix servei pot incloure més d’un àmbit alhora, en funció de les actuacions que hagi requerit el servei en qüestió. D’aquesta manera, s’aprecia i es veu més concretament la tipologia del servei. Del total de serveis registrats durant el juliol, el 50,91% estaven vinculats a la seguretat ciutadana (447), el 24,15% al trànsit (212), el 21,53% a funcions de policia administrativa (189), l’1,94% a accions de règim intern (17) i l’1,48% a serveis d’àmbit judicial (13).

Pel que fa al mes d’agost, les xifres són similars i la distribució de serveis per àmbits es manté igual que el mes anterior. En aquest cas, del total de serveis, el 55,17% corresponen a la seguretat ciutadana (592), el 23,30% són actuacions de trànsit (250), el 19,57% són serveis de policia administrativa (210), l’1,40% són accions de règim intern (15) i el 0,56% són tasques efectuades en matèria judicial (6).

Seguretat ciutadana

La seguretat ciutadana són accions que permeten l’anticipació i la gestió de les emergències, així com el suport i l’atenció a la ciutadania. Al juliol, la Policia Local va realitzar 447 serveis en aquest àmbit. En concret, es van atendre 140 queixes i conflictes veïnals, es van respondre 60 peticions d’ajuda i auxili a la ciutadania, es van realitzar 49 identificacions de persones, es van muntar 47 punts estàtics de control i es van efectuar 35 col·laboracions amb altres cossos i serveis d’emergències. També es van realitzar altres tipus d’accions amb menor proporció o incidència relacionades amb actes vandàlics, baralles, ocupació d’habitatges, tinença de drogues, robatoris i furts, violència en l’àmbit de la llar i violència de gènere, entre d’altres.

En referència al mes d’agost, es van registrar 592 serveis relacionats amb la seguretat ciutadana. Les accions més realitzades van ser les següents: l’atenció de queixes i/o conflictes veïnals (172), la prestació d’auxili i ajuda a la ciutadania (90), la identificació de persones (88), la col·laboració amb altres cossos i serveis d’emergències (60) i l’habilitació de punts estàtics de control (54).

Policia administrativa

La Policia Local també exerceix funcions en matèria administrativa entre les que s’inclouen vetllar pel compliment de les ordenances, bans i resolucions municipals, etc. El mes de juliol, el cos policial va fer 189 serveis en l’àmbit esmentat. Les actuacions amb un major nombre de serveis van ser les gestions d’àmbit administratiu (58), els serveis amb animals (31), l’avís o identificació d’anomalies a la via pública (25), els serveis relacionats amb establiments, indústria i comerç (20) i les accions d’urbanisme i obres (15). Altres actuacions destacades van ser la gestió per residus a la via pública, la comprovació de llicències de gual, les infraccions vinculades a l’ordenança de civisme i la llei de seguretat ciutadana o les comprovacions de xips d’animals domèstics, entre d’altres.

A l’agost es van registrar 210 serveis en matèria administrativa. Les actuacions més realitzades van ser: les gestions o tramitacions administratives (77), l’avís o identificació d’anomalies a la via pública (41), els serveis amb animals (24), els serveis d’establiments, indústria i comerç (19) i les gestions per residus a la via pública (12).

Trànsit

El cos policial també realitza actuacions dirigides a garantir la seguretat viària al municipi que inclouen la ordenació del trànsit, la intervenció en accidents, les tasques d’educació viària o la denuncia d’infraccions, entre d’altres. Al juliol es van registrar 212 serveis en matèria de trànsit. Les actuacions més realitzades van ser sobre disciplina viària (68), els serveis de senyalització vial (38), els controls de velocitat (18) i la senyalització d’ocupacions de la via pública sol·licitades per particulars (14). La Policia Local també va intervenir en accidents de trànsit amb danys, amb ferits i sense ferits, va realitzar controls d’alcoholèmia, drogues, sorolls i fums, va atendre requeriments de guals, va gestionar serveis amb vehicles abandonats i també es va ocupar de la senyalització del mercat municipal, entre d’altres.

Pel que a les xifres d’agost, es van fer 210 serveis relacionats amb el trànsit. Els més destacats van ser l’habilitació de controls de sorolls i fums (58), les accions relacionades amb la disciplina viària (58), les tasques de senyalització vial (39) i l’atenció de peticions d’assistència i ajuda (14).

Règim intern

Les accions de règim estan relacionades amb la quotidianitat i el funcionament diari de la Policia Local. Es tracta de la provisió de material, la reposició de carburant per a la flota de vehicles i la neteja dels vehicles policials. En aquest sentit, al juliol es van realitzar 17 serveis de règim intern, mentre que a l’agost se’n van fer 15.

Policia judicial

La Policia Local també s’encarrega d’auxiliar les autoritats judicials en la investigació de delictes, el descobriment o la detenció de delinqüents quan ha estat requerida per realitzar aquestes tasques. Al juliol, es van registrar 13 actuacions d’àmbit judicial consistents en citacions i altres gestions judicials (7), delictes contra el patrimoni (1), delictes contra la seguretat del trànsit (2) i suport judicial (3). A l’agost la xifra va ser inferior i es va situar en 6 serveis. En aquest cas, la Policia Local va ser requerida per realitzar 4 citacions i esbrinaments, així com per a la citació judicial de 2 delictes contra la seguretat del trànsit.

Resultat de serveis realitzats

Del total de serveis requerits durant el mes de juliol (570), la Policia Local va atendre el 92,78%, mentre que el 6,87% no es va poder realitzar i el 0,35% restant correspon a serveis anul·lats. Els dies de la setmana en què es van registrar més serveis van ser el dimecres (88), el dijous (89) i el divendres (108). Pel que fa a l’agost, el cos policial va donar resposta al 92,78% dels serveis peticionats, però no va poder atendre el 6,39%. El 0,83% van ser serveis anul·lats. Els dies de més activitat van ser divendres (124), dissabte (142) i diumenge (108).Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga