Inici

La Policia Local de Berga ha realitzat gairebé 6.800 serveis durant l’any 2020

Foto agents policia local
Ampliar en una finestra emergent Agents de la Policia Local. Foto: Policia Local
Data de publicació: 22.01.21

La Policia Local de Berga ha estat sol·licitada per portar a terme 6.798 serveis durant l’anualitat de 2020. Aquesta xifra s’obté del programa gestor de serveis i incidències que utilitza el cos policial per registrar els serveis realitzats pel personal durant els diferents torns. Del total de serveis recollits pel sistema informàtic, més de la meitat corresponen a tasques realitzades en l’àmbit de la seguretat ciutadana. El cap de la Policia Local, Jaume Hernández, ha valorat les dades i ha explicat que “durant el període del primer estat d’alarma es van reduir els requeriments veïnals com per exemple, els serveis relacionats amb el trànsit o els serveis de protecció escolar, etc. Si no hagués estat pel confinament és probable que haguéssim superat els 7.200 serveis anuals. Així mateix, la creació de la Unitat de Proximitat incrementarà el nombre de serveis que realitzarà la policia al llarg d’aquest any”. Hernández ha comentat que “la majoria dels requeriments han estat iniciats per persones que s’adrecen a les oficines de la policia o a través de trucades telefòniques i això posa de manifest que l’atenció que es realitza ha de ser una prioritat”.

La regidora de Governació, Montse Venturós, ha valorat positivament la introducció del programa de registre de serveis, el qual “ens permet identificar diferents problemàtiques de la ciutat i vetllar per tractar-les o abordar-les des de diferents àmbits, com per exemple l’àmbit de la prevenció”.

El cap de la Policia Local ha destacat la complexitat de l’any que acabem de deixar enrere i ha agraït la tasca realitzada pel cos policial i altres serveis de seguretat, així com la col·laboració ciutadana. Hernández ha esmentat que “ha estat un any difícil per a tothom a causa de la pandèmia i, per això, vull agrair el civisme mostrat pels veïns i veïnes, l’esforç i l’entrega del personal de la Policia Local i la tasca dels voluntaris i voluntàries de Protecció Civil a l’hora d’implementar les mesures de prevenció i contenció de la pandèmia”.

Origen dels serveis

L’origen fa referència a l’agent (persona, organisme, entitat, etc.) que propicia l’inici de l’actuació o servei policial mitjançant un avís. Del nombre total d’actuacions peticionades durant el 2020 (6.798), el 30,45 % són serveis planificats (2.070), el 27,54 % són actuacions que han estat requerides telefònicament (1.873), el 17,65 % correspon a actuacions d’ofici (1.200), el 7,68 % han estat peticionades per persones que s’han desplaçat fins a les oficines de la Policia Local (522), el 7,24 % han estat ordenades des de la prefectura (492) i el 3,50 % han estat peticionades a través del 112 (238). També consten altres requeriments provinents per les centrals d’alarmes, els Agents Rurals, els Bombers, els Mossos d’Esquadra, etc.

Àmbits d’actuació

Els serveis registrats es classifiquen en 6 àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, policia administrativa, trànsit, règim intern, policia judicial i policia de proximitat. Cal esmentar que un mateix servei pot incloure més d’un àmbit alhora, en funció de les actuacions que hagi requerit el servei en qüestió. D’aquesta manera, es pot apreciar i veure detalladament la tipologia del servei. Del total de serveis registrats durant l’any 2020, el 46,62 % estaven vinculats a la seguretat ciutadana (4.612), el 29,40 % al trànsit (2.908), el 20,31 % a funcions de policia administrativa (2.009), el 2,29 % a accions de règim intern (227), l’1,30 % a serveis d’àmbit judicial (129) i el 0,07 % a tasques de la Unitat de Proximitat que es va posar en marxa el passat mes de desembre (8).

Seguretat ciutadana

La seguretat ciutadana són accions que permeten l’anticipació i la gestió de les emergències, així com el suport i atenció a la ciutadania. L’any 2020, la Policia Local va realitzar 4.612 serveis en aquest àmbit. En concret, es van atendre 1.001 queixes i conflictes veïnals (21,70 %), es van realitzar 559 identificacions de persones (12,12 %), es van muntar 530 punts estàtics de control (11,49 %), es van respondre 496 peticions d’ajuda i auxili de la ciutadania (10,75 %) i es van portar a terme 413 serveis, gestions i controls relacionats amb la Covid-19 (8,95 %). També es van realitzar altres tipus d’actuacions amb menor proporció o incidència relacionades amb bretolades i actes vandàlics, baralles, ocupació d’habitatges, identificació de vehicles, tinença de drogues, robatoris i furts, violència en l’àmbit de la llar i violència de gènere, avisos d’activació d’alarmes, col·laboració amb altres serveis i cossos d’emergència, entre d’altres.

Policia administrativa

La Policia Local també exerceix funcions en matèria administrativa entre les quals s’inclouen vetllar pel compliment de les ordenances, bans i resolucions municipals, etc. L’any 2020, el cos policial va fer 2.009 serveis en l’àmbit esmentat. Les actuacions amb un major nombre de serveis van ser les gestions d’àmbit administratiu (703), els serveis amb animals (273), l’avís o identificació d’anomalies a la via pública (255), els serveis relacionats amb establiments, indústria i comerç (161) i les infraccions relacionades amb la Covid-19 (95), de les quals es van aixecar 164 actes. Altres actuacions destacades van ser la gestió per residus a la via pública i la gestió d’objectes perduts i/o recuperats, entre d’altres.

Trànsit

El cos policial també realitza actuacions dirigides a garantir la seguretat viària al municipi que inclouen l’ordenació del trànsit, la intervenció en accidents, les tasques d’educació viària o la denúncia d’infraccions, entre d’altres. L’any 2020 es van registrar 2.909 serveis en matèria de trànsit. Les actuacions més realitzades van ser les de disciplina viària (1.015), les tasques de protecció escolar (346), els serveis de senyalització vial (279) i la senyalització d’ocupacions de la via pública sol·licitades per particulars (134). La Policia Local també va intervenir en accidents de trànsit amb danys, amb ferits i sense ferits, va realitzar controls de velocitat, alcoholèmia, drogues, sorolls i fums, va atendre requeriments de guals, va gestionar serveis amb vehicles abandonats, va realitzar controls a bicicletes, patinets i vehicles similars i també va efectuar la immobilització de vehicles, entre d’altres.

Règim intern

Les accions de règim intern estan relacionades amb la quotidianitat i el funcionament diari de la Policia Local. Es tracta de la provisió de material, la reposició de carburant per a la flota de vehicles i la neteja dels vehicles policials. En aquest sentit, en tot l’any 2020 es van realitzar 227 serveis de règim intern.

Policia judicial

La Policia Local també s’encarrega d’auxiliar les autoritats judicials quan ha estat requerida per fer tasques com la investigació de delictes i el descobriment o la detenció de persones que hagin comès algun delicte. Al llarg de l’any 2020 es van registrar 100 actuacions d’àmbit judicial consistents en citacions i altres gestions judicials (43), delictes contra la seguretat del trànsit (23) amb la corresponent citació de la persona investigada no detinguda, suport judicial (19), col·laboració i/o detenció de persones (15).

Unitat de Proximitat

La Policia Local compta amb una Unitat de Proximitat creada el desembre de l’any passat per millorar la qualitat dels serveis d’assistència prestats a la ciutadania. Des de l’entrada en funcionament de la Unitat de Proximitat s’han gestionat i completat 8 serveis. En concret, s’han realitzat serveis relacionats amb accidents de trànsit (3), serveis de veïnatge (2), trobades amb associacions de veïns i veïnes (1), visites a bars i comerços (1) i accions amb Mossos d’Esquadra (1).

Resultat de serveis realitzats

Del total de serveis requerits durant l’any 2020 (6.798), la Policia Local va atendre el 92,16%, mentre que el 5,66% no es va poder realitzar i el 2,19% restant correspon a serveis anul·lats. El cap de la Policia Local, Jaume Hernández, ha comentat que “des de la implementació del sistema de registre de serveis l’any 2019, l’índex de serveis no realitzats s’ha reduït gràcies a la incorporació de nous agents a la plantilla. Esperem seguir en aquesta línia i poder continuar reduint aquest registre”.

Accidents de circulació

L’any passat es van produir un total de 77 accidents a la ciutat. Les xifres d’accidents desglossades per mesos van ser les següents: gener (11), febrer (8), març (2), abril (2), maig (7), juny (13), juliol (10), agost (6), setembre (4), octubre (3), novembre (1) i desembre (10). Cal recordar que la mobilitat es va reduir dràsticament durant els mesos de març i abril a causa del confinament domiciliari decretat per les autoritats governamentals i sanitàries per evitar la propagació dels contagis de la Covid-19.

Estadísticament també s’han recollit dades en funció del dia de la setmana en què es produeixen els accidents: dilluns (15,58 %), dimarts (15,58 %), dimecres (18,18 %), dijous (12,99 %), divendres (12,99 %), dissabte (16,88 %) i diumenge (7,79 %). Les franges horàries en què es produeixen més accidents són de 7:00 a 7:59 h (7,79 %), de 13 a 13:59 h (11,69 %), de 14 a 14:59 h (7,79 %), de 16 a 16:59 h (9,09 %) i de 21 a 21:59 h (10,39 %).

Pel que fa a la tipologia d’accidents, en el 75 % dels casos les persones accidentades no han patit lesions. També cal esmentar que en el 81,58 % dels accidents es produeixen danys en els vehicles, en el 5,26 % danys en la propietat privada, en el 18,42 % danys en la propietat municipal i en el 14,47 % es produeix la fugida del conductor o conductora.

Gestió i tramitació de documents

Una altra de les tasques realitzades per la Policia Local és la gestió i tramitació de documents. Al llarg del 2020, el cos policial ha portat a terme el registre de 745 documents de diferents tipologies. En concret, s’han tramitat 564 actes (76,53 %), 77 documents referents a objectes perduts i/o lliurats (10,45 %), 39 informes (5,29 %), 26 atestats (3,53 %), 15 minutes policials (2,04 %), 10 citacions policials (1,36 %), 3 citacions judicials (0,41 %), 1 informe sobre accidents amb danys (0,14 %), 1 informe sobre accidents amb persones lesionades (0,14 %) i 1 sentència i/o comunicació judicial (0,14 %).

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga