Inici

Berga estudia modificar l’Ordenança de tinença d’animals domèstics per incloure la identificació genètica i reduir la problemàtica dels excrements a la via pública

Foto gos
Ampliar en una finestra emergent Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos
Data de publicació: 30.03.21

L’Ajuntament de Berga ha iniciat l’estudi sobre la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos per tal d’incloure l’obligatorietat d’identificar genèticament els animals. Es tracta d’una mesura que pretén abordar la problemàtica sobre la recollida d’excrements d’animals a la via pública. Les campanyes adreçades a les persones propietàries d’animals domèstics per fer-les conscients de la responsabilitat i l’obligació de mantenir neta la ciutat dels excrements de les seves mascotes no han obtingut els resultats desitjats. Per aquest motiu, el consistori té la voluntat de reformar l’ordenança i poder aplicar les sancions corresponents a les persones que infringeixen la normativa mitjançant el sistema d’identificació esmentat, entre d’altres mesures.

Modificació de l’ordenança

L’àrea de Medi Ambient i la Policia Local han iniciat la recollida d’informació per avaluar les vies més efectives per implementar la modificació de l’ordenança que inclogui l’obligació de tenir els animals domèstics identificats genèticament, entre d’altres. La modificació no es produirà amb immediatesa, ja que s’obrirà un procés de participació ciutadana i també buscarà el consens de tots els grups municipals amb representació al consistori. No obstant això, la voluntat de l’equip de govern és que pugui entrar en vigor el més aviat possible.

Neteja de les deposicions

L’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos compta amb un article (Art.15) referent al control de les deposicions de les mascotes. En aquest article s’especifica que les persones propietàries dels animals domèstics han d’evitar, en tot moment, que els animals causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. En concret, l’ordenança prohibeix les deposicions d’animals domèstics a les vies públiques o en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants, els jardins i, especialment, els parcs infantils i zones d’esbarjo d’ús per a infants. També es prohibeixen les miccions en les façanes dels edificis i el mobiliari urbà. Les persones que passegen els animals estan obligades a recollir les deposicions immediatament i dipositar-les de manera higiènica dins les bosses adients per deixar-les als contenidors i/o llocs destinats expressament per a aquest efecte. A més, també s’ha de procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions.

Corresponsabilitat i respecte

Els carrers són espais públics compartits que cal mantenir nets entre totes les persones que en fan ús. Per això, la no recollida de les deposicions efectuades pels animals domèstics a la via pública suposa una actitud incívica que comporta malestar i dificulten el passeig pels carrers i places del municipi. A més, aquests comportaments també afecten negativament la imatge de la ciutat i el comerç. Per tot això, s’insta a la correponsabilitat i el respecte de tots i totes.

Dispensació de bosses

L’Ajuntament de Berga dispensarà bosses compostables per facilitar la recollida dels excrements d’animals domèstics. Es tracta d’una de les accions incloses en la campanya ‘La ciutat, un espai en harmonia’ impulsada l’any 2019 per l’àrea de Promoció Econòmica i Bergacomercial per promoure el civisme, la convivència i el respecte per l’espai urbà de les persones que són propietàries d’animals domèstics. La iniciativa consistia en el lliurament gratuït de bosses per recollir els excrements i ampolles per diluir l’orina dels animals a les persones propietàries d’animals de companyia censats al registre municipal. Des de l’àrea de Promoció Econòmica s’han encarregat 50.000 bosses ecològiques elaborades a partir de matèria orgànica, pel que són 100 % biodegradables i compostables, amb certificació. Aquestes bosses i les ampolles es distribuiran properament (data a determinar que es comunicarà oportunament) entre els propietaris i propietàries d’un animal domèstic que estigui censat.

Cens d’animals de companyia

Es tracta d’un tràmit obligatori i gratuït que es pot realitzar a les oficines de la Policia Local (Plaça de Doctor Saló, 8) per comprovar que els animals estiguin degudament identificats amb xip, tal i com preveu l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Per fer la tramitació, caldrà presentar el DNI del propietari o propietària i la documentació de l’animal.Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga