Inici

Berga promou una consulta sobre la flexibilització del muntatge de parades del mercat setmanal en situacions excepcionals

mercat setmanal represa
Ampliar en una finestra emergent Mercat setmanal de Berga
Data de publicació: 13.05.21

L’Ajuntament de Berga posarà en marxa una consulta oberta a la ciutadania per a la revisió de l’ordenança reguladora de la venda no sedentària del mercat setmanal del passeig de la Indústria. La proposta contempla la modificació de l’article 2 referent a l’horari, els dies i el lloc de celebració del mercat per tal d’establir un dia addicional de venda en situacions excepcionals. La revisió del text de l’ordenança té l’objectiu d’incloure supòsits de caràcter excepcional com per exemple, situacions de pandèmia que comportin restriccions en l’activitat de venda no sedentària. El consistori ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin efectuar les seves aportacions sobre la normativa que es preveu modificar.

Flexibilització del muntatge del mercat setmanal

La proposta de modificació de l’article 2 de l’ordenança preveu autoritzar la venda al mercat setmanal el dilluns, de 9 a 14 h, sempre que es produeixi una situació extraordinària extrema, com ara una pandèmia sanitària, una crisi econòmica, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància de característiques similars que pugui sorgir en el futur. L’autorització per muntar parades al mercat el dilluns com a alternativa al dissabte només s’aplicaria a les parades de productes afectades per les restriccions d’activitat vigents en el moment de celebració del mercat. En canvi, la resta de parades seguirien fent mercat el dissabte.

L’autorització de venda del dilluns s’estipularà en funció de la legislació vigent sobre la causa en qüestió. Per tant, el dissabte continuarà sent el dia habitual del mercat setmanal de venda no sedentària, mentre que el dilluns només es permetria el muntatge de parades en el supòsit que es produeixin les causes exposades anteriorment.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre la modificació de l’ordenança. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 14 al 28 de maig de 2021, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.

Enllaç a l’apartat sobre la modificació de l’article 2 de l’Ordenança reguladora de l’exercici de venda no sedentària dels mercats de Berga:

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=268


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga