Inici

L’Ajuntament de Berga promou dues enquestes per avaluar i millorar la qualitat dels serveis prestats per l’OAC i la Policia Local

Cartell - Cartes de Serveis 2021
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 01.09.21

L’Ajuntament de Berga ha iniciat l’elaboració de les Cartes de Serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i la Policia Local amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis prestats. La iniciativa està impulsada per l’àrea de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga i compta amb el suport de la gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona. La creació d’aquestes cartes de serveis comporten la realització d’enquestes prèvies per avaluar els serveis esmentats.

Antecedents de la iniciativa

L’elaboració de les actuals Cartes de Serveis per part del consistori té com a antecedent el treball iniciat l’any 2011, moment en el qual ja es va elaborar un document on s’especificava les tasques i serveis gestionats per part de la Policia Local, l’OAC i els serveis tècnics municipals, per tal de donar-los a conèixer als veïns i veïnes i que poguessin fer-ne una valoració. A partir de l’entrada en vigor de la Llei de Transparència (2014), les administracions públiques han de garantir que els serveis de la seva competència es presten en unes condicions mínimes i raonables de qualitat. Així mateix, les Cartes de Serveis tenen naturalesa reglamentària i el seu contingut és vinculant per l’administració i les persones usuàries. Actualment, gràcies al suport tècnic de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Berga pren com a antecedent el treball iniciat i planteja dues enquestes adreçades a la ciutadania per tal d’actualitzar, concretar i implementar les Cartes de Serveis, donant resposta als compromisos esmentats en la Llei de transparència.

El regidor de Participació Popular, Andreu Comas, ha destacat que 'amb les cartes de serveis, cada àrea de l'ajuntament pot presentar-se a la ciutadania i explicar com treballa, quins serveis ofereix exactament, i què poden fer els usuaris i usuàries si no se senten satisfets. A més, ens ajuden a saber quines millores són més urgents, i si els canvis que introduïm funcionen. Són una eina útil, i encara hi ha massa ajuntaments que no les fan servir”.

Cartes de Serveis

Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions informen els usuaris i usuàries dels seus serveis sobre els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com dels drets de les persones usuàries en relació amb aquests serveis. Representa el compromís públic de l’organització de desenvolupar les seves funcions sota criteris de qualitat i millora continua, ja que promou les relacions amb els usuaris i usuàries, serveix per definir estàndards de servei, permet establir objectius ambiciosos i assolir una major qualitat en els serveis prestats.

Continguts de les Cartes de Serveis

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula en l’article 59, el contingut de les Cartes de Serveis. En aquest sentit, les cartes han de contenir, com a mínim, l’organització del servei, la relació dels serveis que es presten, els objectius de qualitat, els indicadors per avaluar-ne l’aplicació, els drets i deures de les persones usuàries i com presentar queixes i suggeriments.

Avaluació dels serveis

Per conèixer les expectatives i les necessitats de la ciutadania, així com els aspectes que cal millorar dels serveis que presten l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i la Policia Local, el consistori berguedà posa a disposició de la ciutadania dues enquestes en línia, una per a cada servei, que es podran respondre durant el mes de setembre.

Enquesta d’avaluació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnkNV19q65uw73jysncpKEMkmxNIGnoyiP9CCEfJgu-K31zw/viewform

Enquesta d’avaluació de la Policia Local:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebW3qR0qCzgDE7op1BtQFCljLlYVPSExXQ3HR1Ufr7Uduy8A/viewform?usp=sf_link

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’àrea de Participació Popular a través de l’adreça de correu electrònic participaciopopular@ajberga.Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga