Inici

Berga promou una consulta per adequar els estatuts del Patronat de La Patum a la normativa de participació ciutadana i introduir millores en el seu funcionament

Foto - Patum a la plaça
Ampliar en una finestra emergent Sortida de la passada de dimecres al vespre. Patum de 2019
Data de publicació: 14.09.21

L’Ajuntament de Berga posa en marxa una consulta oberta a la ciutadania per revisar el contingut dels estatuts del Patronat Municipal de La Patum amb l’objectiu d’adequar-los a la normativa actual de participació ciutadana, així com per introduir millores en el seu funcionament. En aquesta revisió també es proposa un canvi de nom de l’ens que passaria a anomenar-se Consell Municipal de La Patum, d’acord amb la normativa de referència esmentada anteriorment. La Junta General del Patronat de La Patum va acordar el mes de juliol en sessió ordinària iniciar el procediment l’elaboració del nou reglament amb la voluntat d’adaptar el contingut dels estatuts de l’òrgan de participació.

Elaboració d’un nou reglament

L’Ajuntament de Berga va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana l’any 2018, el qual regula la definició, l’acord de creació, les funcions, la composició i el funcionament dels òrgans formals de participació. Aquest reglament es va elaborar d’acord amb la normativa vigent de participació ciutadana d’àmbit estatal i català. En aquest sentit, en els actuals estatuts del Patronat de La Patum s’inclouen alguns articles que no són propis d’un òrgan formal de participació, com per exemple l’article 2 sobre el patrimoni adscrit a l’entitat o l’article 14 sobre els fons de l’entitat. També hi ha altres articles com el número 4 sobre els òrgans de govern i d’administració del patronat, que no són d’aplicació des de l’any 2017, moment en què s’extingeix el Patronat Municipal de La Patum com a organisme autònom municipal i inicia una nova etapa com a òrgan formal de participació.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer les seves aportacions sobre l’elaboració del reglament. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert del 15 al 29 de setembre, ambdues dates incloses.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.

Enllaç a l’apartat sobre l’elaboració del reglament del Consell Municipal de La Patum:

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=269
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga