Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/4

Data de publicació: 06.04.17
Durant el Ple ordinari celebrat aquest vespre a l’Ajuntament de Berga s’ha procedit a la lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors. Posteriorment, s’ha presentat l’expedient de modificació de les ordenances fiscals 2017-2. En aquest cas, el ple ha acordat per unanimitat l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries al carrer i ambulants.

Tot seguit, s’ha ratificat per unanimitat el Decret d’Alcaldia 176/2017 per a la resolució de l’expedient sancionador per infracció de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.

A continuació, s’ha aprovat per unanimitat la creació de la comissió de Protecció Civil municipal de Berga, així com del reglament desenvolupador intern que el regula. La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan consultiu, deliberant i coordinador per a la planificació i el control de la protecció civil municipal, adscrit a l’Àrea de Protecció Civil i constituït d’acord amb allò que disposa l’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. La Comissió Municipal de Protecció Civil està constituïda pels membres següents: l’alcaldessa, que n’ostentarà el càrrec de presidenta; el regidor de Governació, el regidor de Medi Ambient o un/a representant; el regidor d’Urbanisme i via pública o un/a representant; un/a representant de cada grup municipal, llevat que ja es trobi representat; el/la tècnic/a de Protecció Civil Municipal o un/a representant; el/la tècnic/a de l’àrea d’activitats de l’Ajuntament de Berga; la cap de la Policia Local; el cap dels Mossos d’Esquadra de l’ABP del Berguedà; el cap del Parc de Bombers del Berguedà; el/la cap dels Agents Rurals de la Generalitat al Berguedà; el/la responsable de Serveis Sanitaris Comarcal o un representant; un/a representant de cadascuna de les entitats col·laboradores en funcions de Protecció Civil; un/a representant de l’associació de voluntaris i voluntàries, si s’escau i els/les directors/es dels plans d’autoprotecció de les empreses i els centres del municipi que siguin convocats.

Seguidament, s’ha fet la ratificació per unanimitat del decret 2017/164 d’atorgament de dret a vista de l’expedient Contracte administratiu 2016/19 de subministrament i instal·lació de lluminàries per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Berga, sol·licitat per una de les empreses licitadores.

Tanmateix, s’ha procedit a l’aprovació per unanimitat de la creació d’un fitxer de dades personals anomenat ‘Participació Ciutadana’. La seva finalitat és la gestió i el seguiment dels processos de participació ciutadana: consultes populars, dret de petició, iniciativa popular, audiències públiques ciutadanes, sessions de Ple Municipal, consells municipals i d’altres previstos en el Reglament Orgànic Municipal i en la normativa pròpia de participació ciutadana.

A més, també s’ha exposat una moció en suport al Teti que l’Ateneu Llibertari del Berguedà ha presentat al Ple de la Corporació i que ha estat aprovada amb 5 vots a favor del grup municipal de la CUP-PA, 1 vot a favor del grup municipal d’ICV-EA i les abstencions dels grups municipals de CIU, d’ERC-AM i del PSC-CP.

El grup municipal del PDeCAT ha presentat la seva pròpia moció en suport al Teti, que ha estat aprovada amb 5 vots favorables del grup municipal de CiU, 1 vot a favor del grup municipal d’ICV-EA i les abstencions dels grups municipals de la CUP-PA, d’ERC-AM i del PSC-CP.

El grup municipal del PDeCAT ha presentat una moció per a rebutjar políticament les sentències d’inhabilitació pel 9N d’Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs i per a instar a tota la ciutadania a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum. La moció ha estat aprovada amb 5 vots a favor del grup municipal de CiU, 5 vots a favor del grup municipal de la CUP-PA, 3 vots a favor del grup municipal d’ERC-AM, 1 vot a favor del grup municipal d’ICV-EA i l’abstenció del grup municipal del PSC-CP.

A la part de control del Ple, s’ha donat compte de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. També s’han presentat els informes d’intervenció sobre les resolucions i els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos, així com l’informe sobre personal eventual.

Posteriorment, s’ha procedit al torn de precs i preguntes.

Per últim, s’ha posat en coneixement del Ple la renúncia al càrrec de la regidora del grup municipal de CiU, Queralt Perarnau Ribera, a la qual, el Ple de la Corporació ha agraït la seva dedicació durant l’exercici del càrrec.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga