Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/5

Foto Ple de Berga Maig 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 04.05.17
Durant el Ple ordinari celebrat aquest vespre a l’Ajuntament de Berga s’ha procedit, en primer lloc, a la presa de possessió del càrrec de regidor de Jordi Travé Muntada, del grup municipal de CiU.

Posteriorment, s’ha realitzat la lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors. A continuació, s’ha presentat el projecte d’obra municipal de millora d’accessibilitat i reordenació de l’entorn del convent de Sant Francesc redactat pels Serveis Tècnics Municipals, el qual, té un pressupost d’execució per contracte (IVA vigent inclòs) de 45.870,14€. En aquest cas, el ple ha acordat l’aprovació del projecte amb els 5 vots a favor del grup municipal de la CUP-PA, els 3 vots del grup municipal d’ERC-AM, un 1 vot del grup municipal d’ICV-EA i l’abstenció del grup municipal de CiU.

Tot seguit, s’ha tractat la concessió sobre domini d’un espai situat al passeig de la Indústria, número 88 de Berga. En aquesta ocasió, l’extinció de la concessió s’ha aprovat per unanimitat del Ple de la corporació.

Seguidament, el grup municipal d’ICV-EA ha exposat una moció sobre els serveis funeraris i els equipaments per a enterraments no religiosos. La moció ha estat aprovada per unanimitat de tots els grups municipals del Ple de la corporació, així com l’esmena presentada pel grup municipal de CiU.

A la part de control del Ple, s’ha donat compte de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. També s’han presentat els informes d’intervenció sobre les resolucions i els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades i anomalies en matèria d’ingressos. D’altra banda, també s’ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 1r trimestre de 2017 i de l’estat d’execució del pressupost del 1r trimestre de 2017.

Finalment, s’ha realitzat el torn de precs i preguntes i s’ha posat en coneixement del Ple la renúncia al càrrec de la regidora del grup municipal de la CUP-PA, Anna Alsina López, a la qual, el Ple de la Corporació ha agraït la seva dedicació durant l’exercici del càrrec.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga