Inici

Les associacions de consumidors donaran respostes sobre les clàusules terra en una xerrada a Berga

Clàusules Sòl 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 08.05.17
L’Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona han organitzat una sessió informativa sobre les clàusules terra i orientarà als assistents sobre els passos que han de seguir per a fer una reclamació per la devolució d’aquestes. El taller comptarà amb la participació d’experts i treballadors de diverses associacions de consumidors que, en la mesura del possible, intentaran resoldre els dubtes de forma individual. Es tracta d’un acte totalment gratuït i obert a tothom. Per tal d’agilitzar i aprofundir més en les inquietuds dels assistents, es recomana portar a la sessió una còpia del contracte hipotecari.

Aquestes xerrades es porten a terme arreu del territori català d’ençà que el Govern de l’Estat espanyol va establir mitjançant el Reial Decret Llei 1/2017 un sistema extrajudicial i sense cost addicional per fer les reclamacions i facilitar així la devolució dels imports indegudament cobrats. La devolució d’aquests imports no es fa de manera automàtica, per tant, les persones consumidores han de reclamar-la per ells mateixos. Cal fer esment de que fins i tot els clients que ja han finalitzat la seva hipoteca poden acollir-se a aquesta normativa i reclamar l’import d’aquesta clàusula.


Consells als afectats sobre com procedir

La Diputació de Barcelona i el conjunt de serveis públics de consum adherits a la Xarxa Local de Consum recomanen:

- Reclamar a les entitats financeres els imports deguts per tal de poder acollir-se al procediment extrajudicial regulat al RDL 1/2017.

- Buscar assessorament d’una persona experta o d’un servei públic o associació de consumidors abans d’anar a negociar amb les entitats financeres qualsevol aspecte relatiu a un contracte hipotecari.

- Fer una orientació prèvia i prou acurada dels imports que ens ha de retornar la nostra entitat financera.

- Acudir al servei públic de consum o a les associacions de consumidors si sorgeixen dificultats per identificar si una hipoteca conté una clàusula terra.


Què són les clàusules terra?

Les clàusules terra són unes disposicions establertes als contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, tot i que el tipus d’interès baixi per sota d’un llindar establert per l’entitat bancària, el consumidor seguirà abonant aquest límit sense beneficiar-se de la baixa del tipus d’interès de referència.

El Tribunal Suprem va dictaminar que aquestes clàusules eren perfectament legals sempre que estiguessin expressament indicades al contracte hipotecari signat. De no ser així, poden ser declarades nul•les amb el corresponent retorn de l’import ja pagat. No obstant això, el mateix Tribunal Suprem establia la irretroactivitat d’aquestes clàusules al mes de maig de 2013, fet pel qual les persones consumidores no podrien reclamar les quantitats indegudament abonades amb anterioritat a aquesta data.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en sentència al 21 de desembre de 2016, va corregir el dictamen del Tribunal Superior darrerament esmentat obligant a la devolució per part de la banca als consumidors de les quantitats indegudament cobrades també abans del maig de 2013.

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga