Inici

Resum del Ple de la Corporació 2017/10

Ple AjBerga Juliol 2017
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 06.07.17
El Ple de la Corporació s’ha reunit aquest vespre a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga per a celebrar la sessió de caràcter ordinari corresponent al mes de juliol de 2017. L’acte ha començat amb la lectura i l’aprovació de l’acta de les sessions anteriors ordinàries i extraordinàries realitzades durant els mesos de maig i juny, respectivament.

Seguidament, el plenari municipal ha aprovat per unanimitat l’expedient de modificació de crèdits 1/2017, el qual, fa referència a partides que es proposa disminuir i a modificacions per majors ingressos procedents de l’atorgament de subvencions per part de la Diputació de Barcelona, de plans d’ocupació i de la concessió del refinançament de préstecs amb les entitats bancàries.

Posteriorment, s’ha procedit a l’aprovació del dictamen de la Comissió Informativa de l’àrea municipal sobre les festes locals de 2018. En aquest cas, s’ha establert que els dies festius a la ciutat de Berga siguin el 31 de maig i el 8 de setembre de 2018, en relació a la celebració del dijous de Corpus i la Gala de Queralt, respectivament. Un cop aprovada la proposta, el consistori haurà de comunicar-la a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, encapçalada per Santi Vila.

A continuació, s’ha ratificat per unanimitat el decret d’Alcaldia 2017/396 sobre l’establiment dels criteris generals pel pagament de gratificacions i compensació per serveis extraordinaris al personal de la Corporació pel 2017, 2018 i 2019 i, especialment, per les festes de La Patum dels mateixos anys. El decret recull l’acord sorgit de la mesa general de negociacions que estableix el pagament del 100% de les hores extres realitzades pels treballadors de l’Ajuntament de Berga. En aquest sentit, s’ha acordat un increment del pagament de forma progressiva durant els tres propers anys, de manera que aquest 2017 es pagaran les hores al 200%, el 2018 augmentarà fins al 225% i el 2019 pujarà al 250%. La ratificació del decret s’ha aprovat per unanimitat dels grups municipals del Ple.

Tot seguit, s’ha presentat la modificació de la composició de les Comissions Informatives a causa de les renúncies del càrrec de regidores de l’Ajuntament de Berga de Queralt Perarnau, del grup municipal de CiU i d’Anna Alsina del grup municipal de la CUP-PA, així com de les incorporacions de Jordi Travé (CiU) i d’Ivan Sánchez (CUP-PA). En aquest cas, el plenari ha acordat modificar la composició de la Comissió Informativa de l’àrea de servei a les persones, de manera que el regidor Ivan Sánchez exerceixi com a vocal del grup municipal de la CUP-PA i Jordi Travé ocupi la posició de suplent del grup de CiU.

Tanmateix, s’ha procedit a l’aprovació del cartipàs municipal 2015-2019, així com el nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats. Així les atribucions dels membres de l’equip de govern de la CUP-PA queden de la manera següent: l’alcaldessa, Montse Venturós, encapçala l’àrea Econòmica, la de Participació Popular i la de Personal; Oriol Camps exerceix com a primer tinent d’alcalde i com a responsable de les àrees d’Urbanisme i de Serveis Públics; Francesc Ribera és el segon tinent d’alcalde i també és el regidor delegat de les regidories de Governació, Promoció Econòmica i Planificació Pressupostària; la regidora Mònica Garcia és la tercera tinent d’alcalde i la cap dels departament de Cultura, Festes, TIC, Cooperació i Joventut; Eloi Escútia actua com a quart tinent d’alcalde i a com a regidor de les àrees de Medi Ambient, Educació, Mobilitat i Sanitat, mentre que Ivan Sánchez és el cinquè tinent d’alcalde i agafa el relleu de les regidories de Drets Socials, Esports, Patrimoni Cultural i Museus.

Durant la sessió ordinària, el grup municipal d’ICV-EA, de forma consensuada amb la resta de grups municipals, ha presentat una moció per a què Berga esdevingui un municipi cardioprotegit. Aquesta moció neix de la petició de l’associació De tot cor i de la voluntat política de la Corporació per assolir l’objectiu esmentat. El text presentat explica que els equips de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) dels quals disposa Berga estan instal·lats dins d’edificis i equipaments municipals que estan tancats en horari nocturn. Això fa que no se’n pugui fer ús en cas que es produeixi una situació d’emergència al carrer durant la nit. Després de debatre la moció, el Ple ha acordat implementar les mesures necessàries per a fer que Berga sigui una ciutat cardioprotegida. Això inclou el compromís de treure a l’exterior els DEA que actualment estan dins de les instal·lacions municipals en els casos que tècnicament sigui possible en un termini d’un any, augmentar el nombre de desfibril·ladors disponibles a la via pública, així com facilitar la instal·lació d’aquests aparells a les farmàcies i d’altres establiments que ho sol·licitin.

D’altra banda, en l’apartat de propostes d’Alcaldia s’ha presentat el contracte administratiu de subministrament relatiu a l’arrendament financer d’emissores per a la Policia Local, amb opció de compra, de 12 terminals portàtils, 2 terminals mòbils i 1 terminal base. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

En la part de control de la sessió, s’ha fet la donació de compte dels decrets d’alcaldia i de les disposicions de l’alcaldessa i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. També s’han presentat els informes d’intervenció sobre les resolucions i/o els acords adoptats en contra de les objeccions efectuades així com les anomalies en matèria d’ingressos i l’informe sobre personal eventual.

Per la seva banda, el grup municipal d’ERC-AM ha presentat una moció per a sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Berga al projecte ‘No puc esperar!’. Es tracta d’una campanya per a facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos a les persones que pateixen malalties inflamatòries intestinals, com per exemple, la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, entre d’altres. La necessitat contínua d’anar al lavabo d’aquests pacients pot provocar situacions d’angoixa i també pot suposar un detriment per a la seva qualitat de vida. Per això, aquests pacients disposen d’una targeta que els identifica per a què puguin fer ús dels serveis dels establiments i els equipaments adherits en aquesta iniciativa. La proposta presentada ha comptat amb el suport de tots els grups municipals del plenari per a l’adhesió del consistori en aquest projecte, per a donar a conèixer la campanya i per a promoure l’adhesió dels comerços a través de les associacions d’hostaleria de la ciutat.

El grup municipal de CiU també ha presentat una moció de suport a l’ensenyament públic i concertat. Es tracta d’una petició per a garantir l’accés a projectes educatius realitzats a la ciutat de Berga per part dels centres públics i també dels concertats. El text de la moció fa referència a una suposada voluntat ideològica de l’equip de govern de la CUP de discriminar els infants i les seves famílies en funció del projecte educatiu escolar i de la naturalesa jurídica del centre. Concretament, el PDeCat fa referència a les iniciatives de salut postural per a la dotació d’alces als alumnes que les necessitin per a evitar lesions corporals i al projecte d’educació musical dels Superfilharmònics que ofereix l’Escola Municipal de Música. Aquesta moció proposa garantir que els infants i les famílies de Berga rebin el mateix tracte a l’hora d’escollir projecte educatiu. A més, també demana no discriminar els nens i nenes en els dos projectes esmentats en funció del centre en el que estiguin escolaritzats. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-CP i ICV-EA i amb els vots en contra del grup municipal de la CUP-PA.

Posteriorment, el Ple ha admès el tractament d’una moció sobre la iniciativa del Banc del Temps del Berguedà per a poder disposar d’un interlocutor entre el consistori i l’entitat. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Finalment, s’ha procedit al torn de precs i preguntes dels diferents grups municipals del Ple de la Corporació.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga