Inici

Resum del Ple de la Corporació 2018/3

Foto Ple de Març de 2018
Ampliar en una finestra emergent Els membres del plenari durant la sessió de març de 2018
Data de publicació: 01.03.18
Aquest dijous s’ha celebrat una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes de març de 2018. L’acte ha començat amb una nova mostra de suport als presos polítics per part de la majoria de regidors i regidores que formen el plenari municipal. Tot seguit, s’ha procedit a la lectura i l’aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al passat mes de febrer.

A continuació, el departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Berga ha presentat el Compte de la Gestió Recaptatòria. Es tracta d’un document emès per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en què s’informa de les liquidacions realitzades pel consistori a través d’ingressos directes i multes, així com de la recaptació feta per rebuts durant l’exercici de 2017. El Compte de Gestió Recaptatòria s’ha aprovat amb el vots favorables de tots els grups municipals que formen el plenari.

Posteriorment, s’ha iniciat la part de control en què s’ha donat compte d’una sentència corresponent a un procediment judicial vinculat al consistori berguedà. Seguidament, el grup municipal del PDeCAT-CDC ha presentat una moció en defensa del model d’escola catalana davant dels recents atacs del Partit Popular i Ciutadans contra la immersió lingüística i els professionals que formen part del sistema educatiu català. A través d’aquest text, els regidors i regidores han acordat manifestar el rebuig del plenari als atacs esmentats, així com denunciar la casella que es pretén incorporar en el full de pre-inscripció per forçar que el castellà sigui llengua vehicular en el proper curs escolar. La moció també defensa la llibertat dels centres i els docents a l’hora de decidir el projecte educatiu i lingüístic de cada escola. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

El grup municipal del PDeCAT-CDC ha presentat una segona moció per retre homenatge a Josep Maria Casals “Casalets”, que va morir el passat 17 de novembre de 2017 a Berga. El “Casalets” va ser una persona estretament lligada al teixit associatiu i esportiu de la ciutat i va rebre el primer Premi a la Cultura Popular de Berga l’any 1981. La moció contempla col·locar una placa en el seu honor a la façana de la casa on va créixer “Cal Pastaseca”, situada a la Plaça Dr. Saló, número 5. El text ha estat aprovat per unanimitat amb la introducció d’una esmena sobre el termini d’execució de l’acord, el qual, no serà de dos mesos com es proposava en el text.

A continuació, s’ha aprovat per urgència la introducció en l’ordre del dia d’una moció conjunta presentada pels grups municipals del PDeCAT-CDC, ERC-AM, PSC-CP i ICV-EA a proposta del Comitè d’Empresa de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. Es tracta d’una moció per reclamar que es facin efectius els pagaments pendents als treballadors del centre hospitalari. Aquests pagaments sorgeixen de les mesures adoptades pel Govern de l’Estat fa 8 anys en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic que afectava els treballadors i treballadores del sector públic. En aquest cas, el Govern estatal va establir la reducció d’un 5% del sou durant 6 mesos (a partir de juny de 2010) i el no pagament de la paga extra de desembre de 2012. En el text es demana que el pagament es faci efectiu durant el primer trimestre de 2018. Finalment, la moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals, però s’ha acordat convocar el Patronat de la Fundació de l’Hospital Sant Bernabé per tractar aquesta qüestió i per establir que el pagament es produeixi durant el segon trimestre de 2018.

També s’ha donat compte de les disposicions de l’alcaldessa i de les Juntes de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària, així com dels decrets d’alcaldia. A més, s’ha presentat un informe sobre l’estat d’execució del pressupost referent al 4t Trimestre de 2017. A través d’aquest informe s’ha donat compte dels ingressos i les despeses corresponents als impostos directes i indirectes, les taxes, els preus públics, les transferències corrents i de capital, els ingressos patrimonials i els actius i passius financers.

Per últim, s’ha procedit al torn de precs i preguntes dels diferents grups municipals representats en el ple de la corporació. La propera sessió ordinària prevista es realitzarà el 5 d’abril de 2018.


Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga