Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2020

Sessió ordinària del Ple de gener de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de gener de 2020
Data de publicació: 09.01.20

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 9 de gener, una nova sessió ordinària del Ple de la Corporació per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament de la ciutat. L’acte ha començat amb mostres de suport a les persones empresonades i exiliades a causa del procés d’autodeterminació de Catalunya. La sessió ha continuat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple ordinari de desembre de 2019.

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat dues propostes per efectuar l’aprovació de les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats i serveis vinculats a les àrees de Festes i Cultura, respectivament. Els preus públics deriven de la prestació de serveis o realització d’activitats en règim de dret públic quan aquests serveis o activitats compleixen les circumstàncies següents: que també els presti el sector privat i que siguin de sol·licitud voluntària. Per fixar els preus públics cal realitzar un estudi de costos per garantir la cobertura del cost del servei prestat. Tot i això, la legislació vigent permet fixar preus públics inferiors al cost dels serveis per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic.

Les propostes d’ordenances reguladores de preus públics presentades han estat les següents:

- Àrea de Festes: Ordenança Reguladora de Preus Públics – Sopars populars i programa de La Patum

L’àrea de Festes organitza una sèrie d’esdeveniments durant l’any que inclouen àpats populars. En concret, es tracta de les festes de Carnaval i Els Elois, en què s’ofereix al públic assistent la possibilitat d’adquirir tiquets corresponents als sopars que es realitzen durant les jornades del dijous llarder, el dissabte de Carnaval i el sopar de la festa de comiat de solteres i solters d’Els Elois. Els preus establerts per aquests sopars són els següents:

- Sopar popular - Dijous llarder (Carnaval): 3€
- Sopar popular - Dissabte de Carnaval: 12€
- Sopar Popular - Festa de comiat de solteres i solters d’Els Elois: 4€

D’altra banda, l’àrea de Festes també s’encarrega d’editar el programa de mà de La Patum. Es tracta d’un dels elements de difusió de la festa berguedana disponible a l’Oficina de Turisme de Berga. Aquest programa és de pagament, ja que, compta amb una edició limitada i impresa en alta qualitat. El contingut del programa de mà varia anualment per tal de donar a conèixer la festa des de diverses vessants i també conté els actes principals del Corpus berguedà.

- Programa de mà de La Patum: 3€

- Àrea de Cultura: Ordenança Reguladora de Preus Públics – Programació estable del Teatre Municipal de Berga 2020

L’àrea de Cultura s’encarrega de dissenyar l’oferta cultural per dinamitzar la ciutat. En aquest cas, el Teatre Municipal de Berga comptarà amb una programació estable durant la temporada 2020 en què s’inclouen diverses propostes musicals i escèniques. Pel moment, es preveu la programació de dos muntatges que es portaran a terme els mesos de febrer i març. El preu públic fixat per a les entrades d’aquests espectacles han estat els següents:

- ‘Mort a les cunetes’: 8€
- ‘360 grams’: 12€.

Les dues propostes presentades per determinar els preus públics referents a activitats i serveis de les àrees de Festes i Cultura han estat aprovades per unanimitat.

A continuació, l’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per a l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora per a la concessió de premis com a resultat de la participació en els concursos dels actes festius i culturals organitzats per l’Ajuntament de Berga. En aquesta ordenança s’estableixen els criteris referents a la concessió de premis de les diferents activitats de caràcter festiu i cultural del municipi. L’ordenança inclou els següents concursos:

- Concurs de la rua i concurs del ball de disfresses de Carnaval
- Concurs de cartells de La Patum i La Patum Infantil
- Concurs de bandes i grups musicals per actuar al concert jove de dissabte de La Patum
- Concurs de sessió de l’espai públic per gestionar el servei de bar al concert jove de dissabte de La Patum
- Concurs de Pintura Ràpida de Tardor

La proposta ha comptat amb els vots favorables de tots els membres del plenari municipal.

La part de control ha començat amb la inclusió en l’ordre del dia per urgència d’una moció de rebuig respecte la resolució de la Junta Electoral Central per executar la inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i negar la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras. La moció ha estat aprovada pels grups municipals de la CUP, Junts per Berga, ERC i l’abstenció del PSC.

Posteriorment, s’ha fet la donació de compte del nomenament de dos funcionaris interins que s’han incorporat al cos de Policia Local, en substitució dels agents titulars que estan realitzant la formació bàsica impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Un cop finalitzada la formació, es completarà la fase final del procés selectiu efectuat per ocupar diverses places vacants de forma definitiva al cos de seguretat pública local. A continuació, s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i de les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. Tanmateix, s’ha presentat l’informe trimestral sobre el personal eventual per donar compliment a l’article 104.bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local en què es determina que els ajuntaments dels municipis amb una població d’entre 10.000 i 20.000 habitants poden disposar d’un màxim de dos llocs de treball en relació al personal eventual. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre les resolucions adoptades en contra de les objeccions efectuades en matèria d’ingressos.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat precs i preguntes sobre el contracte de serveis de manteniment preventiu de les instal·lacions del Teatre Municipal de Berga i la Sala Casino, el traspàs de la gestió de l’Hospital Sant Bernabé al CatSalut, l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Berga a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, el manteniment de l’arbrat i l’estat dels carrers de la ciutat.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre la moció que el mateix grup va retirar de l’ordre del dia del mes de desembre en defensa dels drets i les llibertats individuals i col·lectives de Catalunya, així com per demanar la retirada de la Guàrdia Civil de Berga. La moció va ser retirada per poder disposar de més temps per debatre-ho amb la resta de grups municipals. El grup també ha esmentat la possibilitat de tenir accés al nou programa de gestió econòmica del consistori, ha sol·licitat informació sobre el deute a proveïdors, el reglament d’usos del convent de Sant Francesc, el servei de recollida de residus que s’ha efectuat al Barri Vell durant el període nadalenc, l’estat de la construcció de l’illeta d’emmagatzemantge de residus a l’Hospital Sant Bernabé i l’estat de la font del Parc del Lledó.

Per últim, el grup municipal del PSC ha fet una intervenció referent al nombre de licitacions públiques realitzades pel consistori en els últims mesos, el pagament del cànon referent a la concessió del Centre Esportiu Municipal El Tossalet per part de l’empresa gestora del servei, la millora de l’enllumenat a la zona adjacent al local d’oci nocturn de La General i la planificació de la programació cultural de l’equipament cultural del convent de Sant Francesc. Per últim, el PSC ha manifestat la voluntat que l’equip de govern faci partícip als regidors i regidores de l’oposició en la gestió dels assumptes municipals.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del Ple de la Corporació.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 6 de febrer de 2020, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Berga.

Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV Berguedà
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga