Inici

Trama Urbana Consolidada de Berga

Descripció:
El Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, té per finalitat “establir les directrius que hauran d’adequar els equipaments comercials dels municipis de Catalunya a les necessitats de consum i de compra dels ciutadans i impulsar un model d'urbanisme comercial i d'ocupació i utilització racional del territori amb usos comercials que permeti un desenvolupament sostenible de Catalunya”, basat en els principis de la compacitat, la complexitat, la cohesió social i el reequilibri territorial.

Com a norma general, d’acord amb l’article 9 del Decret Llei 1/2009 del 22 de desembre:
- Els petits establiments comercials es poden implantar en sòl urbà i urbanitzable on l’ús residencial sigui dominant, sempre que no configurin un gran establiment comercial col•lectiu o un gran establiment comercial territorial.
- Els mitjans establiments comercials i els grans establiments comercials només es poden implantar a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 5.000 habitants o assimilables a aquests o que siguin capital de comarca.
- Els grans establiments comercials territorials es poden implantar únicament a la trama urbana consolidada dels municipis de més de 50.000 habitants o els assimilables a aquests o que siguin capital de comarca.


Imatges


Logo correu policia
Ampliar en una finestra emergent
Logo correu general ajuntament B/N
Ampliar en una finestra emergent
Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga