Inici

Llicència ambiental annex II Centre de producció de calor mitjançant caldera de biomassa llenyosa

Data de publicació: 18.01.18
PROCEDIMENT
STM Llicències d'activitats 2017/56
Interessat: MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS BERGUEDANS PER LA BIOMASSA
Objecte: Centre de producció de calor mitjançant caldera de biomassa llenyosa i distribució amb oli tèrmic a 300º
Emplaçament: Camí de Garreta, 38El dia 7 de setembre de 2017 amb Registre General d’entrada 2017/9053 va tenir entrada al registre de l’Ajuntament una sol•licitud de llicència ambiental (Annex II) per a exercici l’activitat de Centre de producció de calor mitjançant caldera de biomassa llenyosa i distribució amb oli tèrmic a 300º Camí de Garreta, 38 a petició de la MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS BERGUEDANS PER LA BIOMASSA.

L’expedient se sotmet a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils d’acord amb l’article 41 de la LIei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, per tal que tots aquells que estiguin afectats per l’activitat puguin presentar les al•legacions que considerin oportunes. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació d’aquest procediment llevat la que tingui caràcter confidencial.

L’expedient podrà ser consultat a l’Ajuntament en horari d’oficina.

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga