Inici

Llicència d'obres i usos provisionals per a activitat ramadera a Granja Pons

Data de publicació: 09.02.18
El dia 24 de juliol de 2017 amb Registre General d’Entrada 2017/5797 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament la sol•licitud de llicència d’obres i usos provisionals per activitat ramadera a la Granja Pons a petició de Ramon Torrabadella Cirucns.

L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils d’acord amb l’article 67, del Decret 64/2014, de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, per tal que tots aquells que estiguin afectats per l’activitat puguin presentar les al•legacions que considerin oportunes. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació d’aquest procediment llevat la que tingui caràcter oficial.


L’expedient podrà ser consultat a l’Ajuntament en horari d’oficina.

Berga, 9 de febrer de 2018
L’Alcaldessa
Montserrat Venturós Villalba.

Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga