Inici

Patum accessible (TR055)

Lloc on realitzar el tràmit presencialment:

Descripció
Sol·licitud d’accés a les places reservades a persones amb mobilitat reduïda durant les Festes de La Patum.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament.

Àrea que tramita
Serveis a les persones.

Classificació temàtica
Ajuts a la persona.

Altra informació d’interès
Per qualsevol tràmit serà obligatori la identificació del sol·licitant.
Si la petició es fa a través de representant, cal adjuntar còpia d'un document d'autorització signat per la persona interessada, excepte les persones representades estipulades a l’article 14 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obligatòriament han de relacionar-se de forma electrònica.

Al peu d’aquest apartat us podeu descarregar un model d’autorització.

Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions i notificacions.

Com realitzar el tràmit:

Canals de tramitació
Si feu la sol·licitud per internet
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.


Si feu la sol·licitud presencialment
En el cas d’una persona física, pot també realitzar la sol·licitud presencialment emplenant el formulari sol·licitud que us podeu descarregar des d'aquest mateix apartat. Presenteu-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

Si feu la sol·licitud via postal
En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
Ajuntament de Berga
Pl. Sant Pere, 1
08600 Berga (Barcelona)Qui el pot sol·licitar:

Qui el pot demanar
 • Persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de disminució corresponent.

 • Persones amb disminució superior al 65%.

 • Persones amb barem de 3a. persona.

 • Persones majors de 75 anys.


Període de l’any en què es pot demanar
Tres setmanes abans del dijous de Corpus (Festes de la Patum).

Requeriments de l'interessat:

Documentació a aportar
 1. Formulari sol·licitud d’accés a persones amb mobilitat reduïda.

 2. Fotocòpia DNI/NIF/NIE.

 3. Certificat de reconeixement del grau de disminució.

Termini de la sol·licitud
Les sol·licituds es podran presentar 10 dies abans del dijous de Corpus (Festes de La Patum).

Impostos/Tributs:

Preu
Gratuït.
No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per la corresponent ordenança fiscal, tal i com ens apareix a l’Ordenança fiscal núm. 7.


Normativa:


Efectes del silenci administratiu:

Termini de resolució
El període màxim és d’una setmana abans de les Festes de La Patum.

Silenci administratiu
No opera.


Realitzar el tràmit per Internet (Tràmit on-line):
Pot tramitar aquesta sol·licitud electrònicament mitjançant el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç:
Tramitació electrònica

Dins aquest formulari electrònic haurà d’adjuntar:
 • El document Sol·licitud que pot descarregar des d'aquest mateix apartat.

 • Tota la documentació digital que requereixi aquest tràmit.Documentació:

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga