Inici

Llicència d'ocupació de la via pública per a festes, actes i esdeveniments (TR025)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per:

  • La realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure, etc.

  • Actes de tipus social com lectura de manifestos, concentracions de vehicles antics, instal·lació de taules informatives sobre les activitats de les entitats sense ànim de lucre, etc.

  • Rodatges cinematogràfics, sessions de fotografia i enregistraments televisius.

  * Per poder iniciar la tramitació s’hauran de liquidar les taxes municipals prèviament.

 • REQUISITS PREVIS
  1. Cal sol·licitar el permís amb una antelació de mínim 30 dies.

  2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit abans de la data sol·licitada d’ocupació.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà aportar:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  2. Altra documentació referent a l'activitat que pugui ser exigible en cada cas.  En cas de celebració de prova esportiva, s’haurà d’adjuntar una memòria que ha de contenir:  1. Nom de l’activitat i, en el seu cas, número cronològic de l’edició.

  2. Reglament de la prova.

  3. Croquis precís del recorregut, data de celebració, itinerari, perfil, horari probable de pas pels diferents punts determinants del recorregut i promig previst tant del cap de la prova com del seu tancament.

  4. Identificació dels responsables de l’organització i, concretament, del director executiu i dels responsable de seguretat via, que dirigirà l’activitat del personal auxiliar habilitat. En la memòria hi haurà de constar la signatura d’aquests conforme accepten aquest càrrec i la còpia dels seus documents d’identificació.

  5. Nombre aproximat de participants previstos.

  6. Proposició de mesures de senyalització de la prova i de la resta de dispositius de seguretat previstos, descripció de les funcions a desenvolupar pel personal auxiliar, així com del personal sanitari (ambulància i metge).

  7. Permís de circulació vigent del responsable de seguretat vial de la prova.

  8. Justificant de contractació de les assegurances de responsabilitat civil i d’accidents.2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 16 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
5. MITJANS DE PAGAMENT


Un cop rebuda la liquidació corresponent (correu ordinari o telemàtic, segons el cas) i d’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

 • Targeta de crèdit o dèbit
  El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

 • Transferència bancària
  S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferencia el corresponent Número de liquidació tributària.6. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga