Inici

Al·legació per infracció de trànsit (TR014)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Tràmit que permet a la persona denunciada per una infracció de trànsit dins la ciutat de Berga, durant el termini de 20 dies naturals, presentar, davant l'Alcaldia, escrit d'al·legacions, amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra. Si no es presenten al·legacions ni es paga l’import de la multa en el termini indicat, la notificació de denúncia tindrà efecte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular contenciós administratiu.

  El pagament amb reducció dins el termini indicat comporta la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es podrà recórrer davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes a l’article 77 h), n), ñ), o), p) i r) del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, a les que no és aplicable dita reducció.

 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà:

  1. Indicar clarament les següents dades de la denúncia: data, hora, lloc, agent denunciant, infracció denunciada, expedient i núm. de butlleta.

  2. Aportar els documents que consideri oportuns per a justificar les al·legacions.


2. DESCARREGA EL FORMULARI


Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

3. TRAMITACIÓ


 • ELECTRÒNICAMENT
 • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

  • El FORMULARI SOL·LICITUD

  • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


  * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
  * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


  RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

 • PRESENCIALMENT
 • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

 • VIA POSTAL
 • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

  Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
  Ajuntament de Berga
  Pl. Sant Pere, 1
  08600 Berga (Barcelona)4. PREU


El tràmit de presentacions d’al·legacions per infracció de trànsit és gratuït tot i que no representa la exempció del pagament de la sanció.

Les al·legacions presentades seran avaluades i la resolució, seguint el procediment sancionador, serà notificada a l’adreça on està declarat el domicili de la persona sancionada.
5. MÉS INFORMACIÓ


Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


TORNAR A L'INICIAjuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga