Inici

Autorització d'ocupació de la via pública per tall carrer o senyalització excepcional (TR015)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet obtenir l’autorització municipal per a l'ocupació temporal de la via pública per tall de carrer o senyalitzar-ho excepcionalment. Els diferents motius que poden donar lloc a la sol·licitud d’autorització poden ser, per exemple:

  • Càrrega i descàrrega amb caràcter excepcional (mudances, etc.).

  • Vehicles d’obres (tall total o parcial, reserva d’estacionament (regulat/no regulat) amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de material d’obres i similars).


  I d’altres que afectin a l’espai destinat a l’ús públic que no siguin cap dels supòsits següents, per als quals ja existeix un tràmit específic:
  Cal demanar permís amb un mínim d'antelació de 48 hores. En el cas de sol·licitar també la cessió de material municipal, s’haurà de fer constar a la sol·licitud, passar a recollir-ho per l’OAC de la Policia Local 24 hores abans del període d’ocupació i dipositar la fiança establerta en el mateix moment. Aquesta fiança serà recuperada un cop retornat el material municipal disposat, a la mateixa OAC de la Policia Local.

  * Per poder iniciar la tramitació s’hauran de liquidar les taxes municipals prèviament.


 • REQUISITS PREVIS
  1. En cas de que l’ocupació vingui motivada per obres, caldrà aportar el document justificatiu de la comunicació prèvia.

  2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit abans de la data sol·licitada d’ocupació.

 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, caldrà aportar:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.  2. DESCARREGA EL FORMULARI


  Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

  3. TRAMITACIÓ


  • ELECTRÒNICAMENT
  • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

   • El FORMULARI SOL·LICITUD

   • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


   * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
   * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


   RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

  • PRESENCIALMENT
  • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

  • VIA POSTAL
  • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

   Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
   Ajuntament de Berga
   Pl. Sant Pere, 1
   08600 Berga (Barcelona)  4. PREU


  Aquest tràmit està sotmès a taxes municipals.
  El seu preu el pot consultar a l'ordenança fiscal núm. 16 i 31 a la web de l'Ajuntament de Berga: Ordenances fiscals

  Aquestes TAXES hauran de SER LIQUIDADES per poder iniciar la tramitació.
  5. MITJANS DE PAGAMENT


  D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit o dèbit
   El deute derivat d’aquestes liquidacions s’ingressarà a les dependències municipals, a la unitat administrativa de Tresoreria, en l’horari de Caixa, el qual és de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres, en raó a la data de pràctica de la seva notificació.

  • Transferència bancària
   S’efectuarà al número de compte: ES91 0182 6035 4402 0298 5202, de l’entitat BBVA, especificant clarament dins el Concepte de la transferència: Nom del sol·licitant i Nom del tràmit (TRXXX).  6. MÉS INFORMACIÓ


  Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


  TORNAR A L'INICI  Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
  Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
  Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga