Inici

Comunicació de baixa d'una activitat econòmica (TR117)

Com realitzar el tràmit:


1. QUÈ ÉS?


 • DESCRIPCIÓ
 • Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat temporalment o definitivament.

  En la comunicació, la persona titular de l'activitat ha d'acreditar que ha pres les mesures necessàries per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental en el lloc on es portava a terme l'activitat ha quedat reduïda al mínim.

  Les activitats incloses en l’annex I, II o III de la llei 20/2009 cal que en la comunicació de cessament de l'activitat el titular declari que:

  1. No hi ha presència de productes tòxics o perillosos ni de residus de qualsevol mena o que, d'haver-n'hi hagut han estat evacuats o eliminats.

  2. Que ni el sòl ni les aigües subterrànies resten contaminades o que, d'haver-hi estat, s'ha descontaminat d'acord amb la normativa específica.

  3. Les instal·lacions envers el veïnat i el seu entorn físic romanen en bon estat.

  4. S'han pres les mesures de vigilància i control posteriors al cessament que corresponen segons la normativa sectorial d'aplicació.


 • REQUISITS PREVIS
 • No es contemplen


 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR
 • A més de la sol·licitud degudament emplenada i el model d’autorització, en el cas de ser presentada per un representant, cal presentar:

  1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  2. Original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol·licitant de l'activitat en el seu moment fos una persona jurídica.

  3. Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost.  2. DESCARREGA EL FORMULARI


  Descarregar el següent formulari i omplir-lo adequadament amb les dades demanades.

  3. TRAMITACIÓ


  • ELECTRÒNICAMENT
  • Omplir el formulari d’instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar:

   • El FORMULARI SOL·LICITUD

   • Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit.


   * ABANS d’ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.
   * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.


   RECOMANACIONS ABANS DE REALITZAR LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

  • PRESENCIALMENT
  • En el cas d’una persona física, pot presentar el formulari sol·licitud, degudament omplert, i adjuntant tota la documentació necessària a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Berga.

  • VIA POSTAL
  • En el cas d’una persona física, es pot fer també presentant la documentació certificada a les oficines de correus a l'adreça:

   Att. Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
   Ajuntament de Berga
   Pl. Sant Pere, 1
   08600 Berga (Barcelona)  4. PREU


  Gratuït.
  No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l’ordenança fiscal núm. 7.
  5. MÉS INFORMACIÓ


  Per a més informació (TERMINIS, NORMATIVA, etc.) clicar en el següent ENLLAÇ.


  TORNAR A L'INICI
  Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
  Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
  Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga