Inici

Notícies

Calendari Calendari
 • Berga obre el termini de presentació d’ofertes per a l’execució del contracte d’obres d’arranjament dels paviments del Polígon de La Valldan
  Data de publicació: 12.05.20

  L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l’adjudicació del contracte d’obres que té per objecte el reforç del paviment asfàltic de la calçada dels vials principals del Polígon Industrial de La Valldan. L’actuació se centrarà en els trams del polígon que presenten un major desgast i implicarà treballs de reparació del paviment asfàltic viari en una superfície de fins a 5.500m2. També es preveu la formació d’un pas de vianants elevat a la carretera de Solsona, a l’extrem sud-est del polígon, per tal de reduir la velocitat dels vehicles i millorar la comunicació dels vianants entre el polígon i el camí ral de Cardona, ja que es tracta d’un tram molt freqüentat. A banda, aquesta actuació donarà compliment al compromís adquirit durant el plenari municipal ordinari del passat mes d’octubre arran d’una moció presentada pel grup municipal Junts per Berga sobre el manteniment i l’adequació de la carretera de Solsona i el camí ral de Cardona.

  Característiques de la licitació

  L’import del contracte és de 91.737,12€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d’execució de les obres serà de 2 setmanes. En l’execució d’aquest contracte també s’inclou com a criteri mediambiental promoure el menor número d’emissions de diòxid de carboni possibles en la fase de realització dels treballs. El dilluns, 11 de maig, es va publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.

  Presentació d’ofertes a través del Sobre Digital

  Les ofertes es podran presentar fins a les 23:59 h del diumenge, 31 de maig de 2020, a través de l’ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l’obertura d’ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació d’aquestes obres.

  La Mesa de contractació formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a avaluarà totes les propostes presentades amb l’objectiu d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

  Podeu consultar tota la informació referent a aquesta licitació a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga o accedint en aquest enllaç:

  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=62196268&lawType= • La preinscripció escolar per al curs 2020-2021 es portarà a terme del 13 al 22 de maig
  Data de publicació: 11.05.20

  La preinscripció escolar per a les llars d’infants, els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria i els ensenyaments musicals per al curs 2020-2021 es portarà a terme del 13 al 22 de maig, segons ha establert el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest any, com a mesura de prevenció per la Covid-19, es promourà la preinscripció telemàtica, però també s’establirà un període per fer-ho de forma presencial per a les famílies que no disposin dels mitjans per realitzar el procediment online. La preinscripció presencial es realitzarà del 19 al 22 de maig i caldrà demanar cita prèvia.

  Procés de preinscripció als centres de titularitat municipal

  Berga compta amb tres centres de titularitat municipal: l’Escola Bressol Flor de Neu, l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. Cada centre realitzarà el procés de preinscripció, tenint en compte els mitjans dels quals disposa per fer-ho.

  Escola Bressol Flor de Neu

  Les famílies interessades en escolaritzar els nadons de 0 a 3 anys a la llar d’infants municipal, podran fer-ho presentant una instància via telemàtica a través del web de l’Ajuntament de Berga. El formulari de preinscripció es troba a l’apartat d’Educació del web municipal (part esquerra de la pàgina d’inici). Posteriorment, caldrà accedir a l’apartat ‘Tràmits’ i prémer l’enllaç titulat ‘Preinscripció a l’escola bressol municipal (TR036).

  http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?tramit=261&apartat=101

  Pel que fa a la preinscripció presencial, es podrà fer del 19 al 22 de maig a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Pl. Sant Pere, 1) i serà necessari sol·licitar una cita prèvia per telèfon (93 822 17 05) o correu electrònic (a8046062@xtec.cat) abans de personar-se al consistori. La documentació que caldrà aportar és la següent: fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a de l’infant) i documentació acreditativa del criteri o criteris de prioritat que la persona sol·licitant al·legui complir.

  Escola Municipal de Música de Berga

  La preinscripció per accedir a l’oferta educativa musical que ofereix el centre es realitzarà del 13 al 22 de maig, de forma telemàtica. Tot i això, també s’oferirà atenció personalitzada de forma virtual per resoldre dubtes i facilitar la gestió de la preinscripció. L’assessorament personalitzat es realitzarà prèvia sol·licitud telefònica (93 821 39 11) o per correu electrònic (info@emmb.ajberga.cat). Podeu consultar tota la informació referent al procediment de preinscripció de l’Escola Municipal de Música de Berga en aquest enllaç:

  https://agora.xtec.cat/escmusicaberga/secretaria/preinscripcio-curs-2020-2021/

  Conservatori de Música dels Pirineus

  El període de preinscripció per a la prova específica d’accés al Grau Professional de Música pel curs 2020-2021 serà del 13 al 20 de maig de 2020. El procés de preinscripció es realitzarà de forma telemàtica a través del web del Conservatori de Música dels Pirineus, mentre que la prova d’accés es farà presencialment. La primera part de la prova de primer curs es durà a terme el 22 de juny de 2020, a partir de les 10h a la seu berguedana (Pl. Pare Antoni Baylina, 15) i la resta es farà d’acord amb el calendari que es publicarà al web del conservatori properament, en el moment que s’hagin establert els criteris sanitaris per al seu desenvolupament.

  http://www.conservatoripirineus.cat/inscripcio-per-a-les-proves-dacces-al-grau-professional-curs-2020-2021/Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga