Inici

La Policia Local de Berga supera els 3.000 serveis registrats durant el segon quadrimestre de 2021

Vehicle Policia Local
Ampliar en una finestra emergent Vehicle de la Policia Local
Data de publicació: 08.10.21

La Policia Local de Berga ha efectuat 3.062 serveis durant el segon quadrimestre de 2021. La xifra ha estat obtinguda mitjançant el programa gestor de serveis i incidències que utilitza el cos policial per registrar els serveis fets pel personal durant els diferents torns. Del total de serveis recollits pel sistema informàtic, més de la meitat corresponen a tasques efectuades en l’àmbit de la seguretat ciutadana i la seguretat viària. El cap de la Policia Local, Jaume Hernández, s’ha referit a l’increment del nombre de serveis i ha explicat que “la demanada de serveis peticionats també comporta una major vinculació amb el teixit social del municipi”. Hernández ha esmentat que “més del 24 % dels serveis són planificats i tenen l’objectiu d’implementar un treball continuat en diversos àmbits vers les incidències detectades”.

Origen dels serveis

L’origen fa referència a l’agent (persona, organisme, entitat, etc.) que propicia l’inici de l’actuació o servei policial mitjançant un avís. Del nombre total d’actuacions peticionades entre els mesos de maig i agost (3.062), el 38,6 % són serveis planificats (1.182), el 24,72 % són actuacions que han estat requerides telefònicament (757), el 14,08 % correspon a actuacions d’ofici (431), el 7,18 % han estat ordenades des de la prefectura (220), el 6,17 % han estat peticionades per persones que s’han desplaçat fins a les oficines de la Policia Local (189) i el 3,66 % han estat demandades a través del servei d’atenció de trucades d’urgència 112 (112). També consten altres requeriments provinents del servei de teleassistència, les centrals d’alarmes, els Agents Rurals, els Bombers i els Mossos d’Esquadra, entre d’altres.

Àmbits d’actuació

Els serveis registrats es classifiquen en 7 àmbits d’actuació: seguretat ciutadana, policia administrativa, trànsit, règim intern, policia judicial, policia de proximitat i policia assistencial. Cal esmentar que un mateix servei pot incloure més d’un àmbit alhora, en funció de les actuacions que hagi requerit el servei en qüestió. D’aquesta manera, es pot apreciar i veure detalladament la tipologia del servei. Del total de serveis registrats durant el segon quadrimestre de 2021, el 53,68 % estan vinculats a la seguretat ciutadana (2.356), el 24,24 % al trànsit (1.064), el 17,25 % a funcions de policia administrativa (757), el 2,96 % a accions de règim intern (130), l’1,12 % a serveis d’àmbit judicial (49), el 0,41 % a tasques assistencials (18) i el 0,34 % a tasques de la Unitat de Proximitat (15).

Seguretat ciutadana

La seguretat ciutadana són accions que permeten l’anticipació i la gestió de les emergències, així com el suport i atenció a la ciutadania. Entre els mesos de maig i agost, la Policia Local va realitzar 2.356 serveis en aquest àmbit. En concret, es van muntar 678 punts estàtics de control (28,78 %), es van atendre 429 queixes i conflictes veïnals (18,21 %), es van realitzar 278 identificacions de persones (11,8 %), es van respondre 205 peticions d’ajuda i auxili de la ciutadania (8,7 %) i es van fer 164 serveis de tasques de col·laboració amb altres serveis i cossos d’emergència (6,96 %). També s’han portat a terme altres tipus d’actuacions amb menor proporció o incidència relacionades amb bretolades i actes vandàlics, baralles, ocupació d’habitatges, identificació de vehicles, tinença de drogues, robatoris i furts, violència en l’àmbit de la llar i violència de gènere, avisos d’activació d’alarmes, patrullatges a peu o serveis, gestions i controls relacionats amb la Covid-19, entre d’altres.

Policia administrativa

La Policia Local també exerceix funcions en matèria administrativa entre les quals s’inclouen vetllar pel compliment de les ordenances, bans i resolucions municipals, etc. El cos policial ha fet 757 serveis en l’àmbit esmentat. Les actuacions amb un major nombre de serveis han estat les gestions d’àmbit administratiu (283), els serveis amb animals (111), l’avís o identificació d’anomalies a la via pública (109), les gestions relacionades amb l’abandonament de residus a la via pública (44) i la gestió dels treballs en benefici de la comunitat (40). Altres actuacions destacades han estat la gestió d’objectes perduts i/o recuperats, els serveis realitzats amb establiments, indústria i comerç, la comprovació de llicències de gual i els serveis i infraccions relacionades amb la Covid-19.

Trànsit

El cos policial també realitza actuacions dirigides a garantir la seguretat viària al municipi que inclouen l’ordenació del trànsit, la intervenció en accidents, les tasques d’educació viària o la denúncia d’infraccions, entre d’altres. En concret, s’han registrat 1.064 serveis en matèria de trànsit. Les actuacions més realitzades han estat les de disciplina viària (268), els serveis de senyalització viària (154), les tasques de protecció escolar (73), els controls en les zones de càrrega i descàrrega (66) i la gestió de senyalització particular (66). La Policia Local ha intervingut en accidents de trànsit amb danys, amb ferits i sense ferits, ha realitzat controls de velocitat, alcoholèmia, drogues, sorolls i fums, ha atès requeriments de guals, ha gestionat serveis amb vehicles abandonats, ha fet controls a bicicletes, patinets i vehicles similars i també ha efectuat la immobilització de vehicles, entre d’altres.

Règim intern

Les accions de règim intern estan relacionades amb la quotidianitat i el funcionament diari de la Policia Local. Es tracta de la provisió de material, la reposició de carburant per a la flota de vehicles i la neteja dels vehicles policials. En aquest sentit, en el segon quadrimestre de l’any 2021 s’han registrat 130 serveis de règim intern.

Policia judicial

La Policia Local també s’encarrega d’auxiliar les autoritats judicials quan ha estat requerida per fer tasques com la investigació de delictes i el descobriment o la detenció de persones que hagin comès algun delicte. Al llarg del segon quadrimestre de l’any s’han fet 49 actuacions d’àmbit judicial relacionades amb delictes contra la seguretat del trànsit (13), citacions i altres gestions judicials (11), col·laboració i/o detenció de persones (7), diligències informatives (4) i gestió de denúncies per pèrdua d’objectes o documents (3). També s’han fet tasques de suport en delictes contra el patrimoni, la salut pública o falsedat documental, entre d’altres.

Serveis assistencials

El personal de la Policia Local també presta serveis assistencials mitjançant la detecció, atenció i derivació als serveis corresponents de persones sense sostre (2) i persones amb malalties relacionades amb la salut mental, malalties greus o persones afectades per addiccions (16).

Unitat de Proximitat

La Policia Local compta amb una Unitat de Proximitat des del mes de desembre de 2020 per millorar la qualitat dels serveis d’assistència prestats a la ciutadania. En els últims quatre mesos, s’han gestionat i completat 15 serveis. En concret, s’han realitzat serveis relacionats amb accidents (5), visites a bars i comerços (4), serveis amb menors d’edat (3), serveis vinculats amb el veïnatge (2), xerrades i conferències en centres escolars (1).

Resultat de serveis realitzats

Del total de serveis requerits durant el segon quadrimestre de 2021 (3.062), la Policia Local ha atès el 92,26 %, mentre que el 7,22% no es va poder realitzar i el 0,52 % restant correspon a serveis anul·lats.

Gestió i tramitació de documents

Una altra de les tasques fetes per la Policia Local és la gestió i tramitació de documents. En el període comprès entre els mesos de maig i agost de l’any en curs, el cos policial ha portat a terme el registre de 292 documents de diferents tipologies. En concret, s’han tramitat 248 actes (83,22 %), 18 informes (6,04 %), 17 documents referents a objectes perduts i/o lliurats (5,7 %), 6 minutes policials (2,01 %), 4 atestats fora de l’àmbit del trànsit (1,34 %), 3 accions d’ofici del jutjat (1,01 %), 1 citació policial (0,34 %) i 1 citació policial (0,34 %).

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga