Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de novembre de 2020

Sessió ordinària de novembre de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària de novembre de 2020
Data de publicació: 05.11.20

Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga s’han reunit aquest dijous, 5 de novembre, de forma virtual per celebrar una nova sessió ordinària del plenari municipal. La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, l’ordinària d’octubre i l’extraordinària d’ordenances fiscals, respectivament.

A continuació, l’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per a què les sessions del ple es puguin realitzar de forma semipresencial en situacions d’excepcionalitat, sempre que es puguin garantir les mesures de seguretat establertes per les autoritats competents. La proposta contempla que l’alcaldessa i els portaveus dels diferents grups municipals amb representació al consistori puguin ser presents a la Sala de Plens durant les sessions plenàries, mentre que la resta de regidors i regidores de la corporació municipal hauran de participar-hi de forma telemàtica. La proposta ha estat validada per unanimitat i tindrà vigència fins que s’aprovi la corresponent modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que és l’eina que regula l’organització i el funcionament dels òrgans municipals bàsics i complementaris, així com l’estatut dels membres de la Corporació municipal i els mecanismes de participació ciutadana.

L’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per fer l’aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). La proposta incorpora canvis per facilitar l’assistència telemàtica dels regidors i regidores a les sessions dels diferents òrgans col·legiats (Ple, Junta de Govern Local i comissions informatives) i també es determina el procediment per comunicar la impossibilitat d’assistir presencialment a les sessions esmentades. En concret, els regidors i regidores podran acollir-se a la possibilitat d’assistència telemàtica i de votació remota per mitjans electrònics en situacions de baixa, permís de maternitat, paternitat, embaràs o malaltia i també en situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin el normal funcionament del règim totalment presencial de les sessions dels òrgans col·legiats. La proposta també inclou l’assistència semipresencial a les sessions del ple aprovada anteriorment. La proposta de modificació inicial del ROM ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Contractació ha presentat una proposta per a què Berga pugui adherir-se a l’acord marc del Consell Comarcal del Berguedà pel subministrament i serveis d’implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedients. L’acord marc de l’ens comarcal es basa en la racionalització de la contractació administrativa i permet als municipis la contractació de subministraments i serveis amb millors condicions econòmiques a través de les corresponents economies d’escala. La plataforma de gestió d’expedients tindrà un cost de 43.560 € i l’adjudicació del contracte tindrà una durada de 2 anys, prorrogable any a any, fins a un període màxim de 5 anys. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, l’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la transferència de crèdit. Els crèdits previstos per a l’exercici de 2020 no són suficients per fer front a la despesa acumulada en determinades aplicacions pressupostàries, després del traspàs de factures corresponents a l’exercici de 2019. És per això que es treu crèdit d’unes partides pressupostàries per ampliar-ne d’altres, però sense modificar el total pressupostari. Es tracta d’un traspàs de diners d’una aplicació a una altra per valor de 92.200 €. La proposta ha rebut els vots favorables de tots els grups municipals.

L’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta referent a la depuració comptable de 2020. Es tracta de la rectificació dels comptes com a conseqüència d’haver detectat operacions i conceptes pendents de regularitzar respecte exercicis econòmics anteriors. Arran del tancament de l’exercici econòmic de 2019, s’han detectat diverses operacions que cal corregir per tal d’assolir la màxima transparència i fiabilitat en la documentació comptable de l’ajuntament. Tal com es va fer l’any passat, es passa pel plenari la rectificació de la documentació existent que , d’acord amb les instruccions de la Diputació de Barcelona, cal millorar en la seva comptabilització, depurant així les dades obtingudes d’exercicis anteriors. La proposta ha obtingut el vot favorable de tots els membres del plenari.

La part de control s’ha iniciat amb la incorporació per urgència en l’ordre del dia d’una moció promoguda pel Grup de Centres de Bellesa, Teràpies Naturals i Tatuatges de Catalunya afectats per les noves restriccions de la Covid-19, que ha obligat a tancar aquests establiments. En aquesta moció també s’hi ha adherit els centres d’estètica, salut i bellesa de Berga que han destacat l’esforç realitzat a l’hora de prendre totes les mesures per garantir la seguretat i la higiene en els seus establiments a l’hora d’oferir els serveis. El text insta l’Ajuntament de Berga a treballar en una campanya de dinamització del sector per tal de revertir la situació. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha explicat que dins de les diferents accions de dinamització comercial que s'engloben en el Pla de Xoc, es preveu fer una campanya de promoció de les estètiques, perruqueries i barberies i comerços del sector moda i complements de la ciutat de Berga que s’iniciarà properament. La moció ha estat aprovada unànimement.

Posteriorment, s’ha presentat una moció de rebuig sobre els enfrontaments militars que s’estan produint a la República d’Artsakh (Nagorno-Karabakh). Es tracta d’una moció promoguda per l’Associació Cultural Armènia de Barcelona per a què es reconegui el dret a l’autodeterminació, la independència i la sobirania de la República d’Artsakh. El text també condemna l’agressió militar que està patint la República d’Artsakh, des del 27 de setembre de 2020, per part d’Azerbaidjan amb el suport de Turquia. La moció també fa una crida a adoptar les mesures corresponents per garantir el respecte del dret internacional humanitari i contribuir activament al cessament de les hostilitats. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, JxB, ERC i l’abstenció del PSC.

Tot seguit s’ha donat compte de la liquidació del pressupost de 2019, que és la fotografia final de l’estat de les finances públiques a data de 31 de desembre de 2019. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes d’octubre. També s’han presentat informes econòmics sobre l’estat d’execució del pressupost, el període mitjà de pagament a proveïdors i la morositat durant el tercer trimestre de 2020.

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha formulat un prec i una pregunta sobre l’ampliació de la zona per a vianants i la pèrdua de places d’aparcament de zona blava al carrer del Roser. JxB ha preguntat sobre la disminució de la formulació de propostes en els pressupostos participatius d’enguany i la previsió d’execució de les propostes guanyadores de l’any passat referents a les millores del Parc del Lladó. També s’ha fet referència a la manca de poda d’arbres en algunes zones de la ciutat. El grup municipal ha fet un prec per conèixer com es troba la implementació de mesures de suport al teixit comercial i les entitats del tercer sector afectades per les conseqüències de la Covid-19. També s’ha demanat una valoració sobre la celebració de la Marató Cultural.

D’altra banda, el grup municipal d’ERC ha preguntat sobre el control de sorolls de les motos.

El grup municipal del PSC ha expressat que s’està vulnerant l’accés a la informació dels regidors, ja que no s’ha donat resposta a la sol·licitud d’informació realitzada pel grup sobre els expedients d’execució de les obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan.

En aquesta sessió, no s’han rebut preguntes per part de la ciutadania adreçades als regidors i regidores del consistori.

La sessió ha finalitzat amb la presa de coneixement de la renúncia de Jordi Sabata al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Berga. Sabata va encapçalar la llista de Junts per Berga en les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019 i ha exercit com a portaveu del principal grup municipal a l’oposició. Sabata ha explicat que la seva renúncia es deu a motius estrictament professionals i personals. Els portaveus dels grups municipals de la CUP, JxB, ERC i el PSC han agraït a Sabata la tasca realitzada com a regidor de l’Ajuntament de Berga, així com la seva voluntat de consens.

La propera sessió ordinària prevista se celebrarà el 3 de desembre de 2020.
Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga