Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de desembre de 2020

Sessió ordinària del Ple de desembre de 2020
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de desembre de 2020
Data de publicació: 03.12.20

Aquest dijous, 3 de desembre, l’Ajuntament de Berga ha portat a terme una nova sessió ordinària del plenari municipal de forma virtual. La sessió ha començat amb la presa de possessió del càrrec de regidor de Cesc Torrents Lapuerta, en substitució del portaveu del grup municipal de Junts per Berga, Jordi Sabata Freixa, que va renunciar oficialment a l’acta de regidor el passat mes de novembre per motius personals i professionals. A continuació, s’ha realitzat la lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior corresponent al mes de novembre.

L’àrea de Rendes la presentat una proposta per modificar l’Ordenança fiscal número 15, que regula la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. La proposta contempla eximir els bars i restaurants de l’obligació de pagar la taxa per a la instal·lació de terrasses a la via pública durant l’any 2021. La mesura pretén minimitzar els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, tenint en compte la situació d’incertesa que està afectant el sector de l’hostaleria i la restauració per les restriccions d’activitats establertes per les autoritats governamentals i sanitàries. Cal destacar que el consistori ja va aprovar una disposició transitòria el passat mes de juny per deixar de cobrar aquesta mateixa taxa durant el segon semestre de 2020. La proposta per a no efectuar el cobrament de la taxa de terrasses a bars i restaurants durant l’anualitat de 2021 ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per modificar la composició de la Junta de Portaveus formada per l’alcalde o alcaldessa i els portaveus dels diferents grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Berga. El regidor Ferran Aymerich Torner (JxB) assumirà la tasca de portaveu del grup municipal Junts per Berga després de la renúncia al càrrec de regidor de Jordi Sabata Freixa. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, l’àrea de Secretaria ha presentat una proposta per portar a terme l’actualització de l’inventari de béns municipals. Es tracta d’un informe que es presenta anualment en què s’inclouen les altes, les baixes i les modificacions registrades en relació als elements que formen part de l’inventari patrimonial del consistori. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.

Posteriorment, l’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta per determinar els dos dies festius locals per a l’any 2021. Es tracta d’una decisió que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya delega als municipis per a què puguin triar les dues festes locals incloses en les catorze festes laborals que estableix l’Estatut dels treballadors. En aquest cas, es proposa que els dos dies festius locals de 2021 siguin el 3 de juny i el 8 de setembre, que es corresponen amb la festivitat del dijous de Corpus i la Gala de Queralt, respectivament. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L’àrea de Participació Popular ha presentat una proposta per efectuar l’aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Festes. El consistori compta amb comissions de treball integrades per diferents regidories, personal tècnic municipal, representants del teixit associatiu i persones a títol individual per organitzar les festes principals que se celebren anualment al municipi. Aquestes comissions no disposen d’una normativa específica per regular-ne la composició i el funcionament. El Consell Municipal de Festes ha estat plantejat com a òrgan consultiu d’assessorament, participació i debat, sense personalitat jurídica pròpia, per tractar els temes relacionats amb les festes locals entre les que s’inclouen la Cavalcada de Reis, el Carnaval, la Carlinda, la festes de Sant Jordi, Sant Marc, Sant Pere de Madrona i Sant Quirze de Pedret, els Cristòfols, Els Elois, la Gala de Queralt o la Festa Major d’Hivern, entre d’altres. La Patum ha estat exclosa d’aquest reglament perquè ja compta amb un òrgan consultiu propi que és el Patronat Municipal de La Patum. El Reglament del Consell Municipal de Festes determina l’objectiu, les funcions, els òrgans, la composició i la perodicitat de les sessions, entre d’altres. La creació d’aquest organisme donarà compliment a la moció aprovada durant la sessió plenària del passat mes de març impulsada pel grup municipal Junts per Berga. La proposta d’aprovació inicial del reglament de la Comissió Municipal de Festes ha estat aprovar per unanimitat.

La part de control s’ha iniciat amb la presentació d’una moció per part del grup Junts per Berga per constituir la Comissió Municipal de Protecció Civil de Berga. El text de la moció esmenta que la comissió creada el març de 2017 ha quedat en desús i que hi ha una sèrie de plans d’emergència pendents d’elaborar, revisar i actualitzar per a situacions de risc d’incendis forestals, inundacions, nevades, ventades, risc sísmic i emergències radiològiques. La moció insta l’equip de govern a constituir la Comissió Municipal de Protecció Civil, incloure-la al cartipàs municipal, aplicar el reglament intern regulador de la comissió i revisar i homologar els plans locals d’emergències. La moció ha estat rebutjada amb els vots negatius de la CUP i ERC i els vots a favor de JxB i el PSC.

Junts per Berga ha presentat una moció sobre el servei públic de ràdio. Ràdio Berga va finalitzar les emissions regulars el juliol de 2016 i, des d’aleshores s’ha mantingut la programació musical de continuïtat. La moció insta l’equip de govern a reactivar l’emissora i recuperar el reglament d’organització i funcionament de la ràdio aprovat pel ple de la corporació l’any 2013. També es demana constituir els òrgans de govern necessaris que contempla el reglament: el Consell d’Administració, el Consell Consultiu i el Director/a i reservar una partida econòmica en els pressupostos de 2021 per a la posada en funcionament de l’emissora i la contractació del director/a. La moció ha estat rebutjada amb els vots negatius de la CUP i ERC i els vots favorables de JxB i el PSC.

El grup municipal del PSC ha presentat una moció de suport al teixit esportiu català i local davant de les restriccions d’activitats que han comportat l’aturada de la pràctica esportiva durant diversos episodis de la pandèmia de la Covid-19. Es proposa l’adhesió del consistori al manifest emès per l’esport federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya per a què la pràctica esportiva sigui considerada un bé essencial per garantir la salut física i el benestar emocional de la ciutadania. La moció insta la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física a dotar de recursos el teixit esportiu per garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions. També es demana un Pla de Xoc per garantir la sostenibilitat econòmica del sector esportiu a través de subvencions per als clubs, entitats, centres, etc. i línies d’ajut per a les famílies per garantir l’accés a la pràctica esportiva de tothom. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

El PSC ha presentat una moció per promoure la realització d’un nou Pla de Barris i aturar el deteriorament del Barri Vell. Berga va obtenir una subvenció l’any 2005 per formalitzar el Pla Integral d’Actuació al Barri Antic valorat en 13,1 milions d’euros. La meitat d’aquest import provenia de la convocatòria del Pla de Barris de Catalunya promoguda per la Generalitat de Catalunya (2003), mentre que la resta de l’import corresponia a fons propis de l’Ajuntament de Berga. El pla d’actuació no es va poder culminar per problemes de finançament i de gestió, malgrat la concessió de dues pròrrogues. Actualment, s’està portant a terme l’elaboració del Pla d’Acció Local del Barri Vell i altres zones de la ciutat. Un cop finalitzi el procés d’elaboració del document caldrà cercar finançament per portar a terme les accions acordades entre els diferents agents implicats en la redacció del pla. Per aquest motiu, la moció insta la Generalitat de Catalunya a impulsar un nou Pla de Barris que permeti garantir el finançament per evitar la degradació dels espais urbans. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables del PSC i JxB i les abstencions de la CUP i ERC.

Posteriorment, s’ha votat per urgència la incorporació de tres mocions en l’ordre del dia del ple. La CUP ha presentat una moció de suport al poble Sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental. El 13 de novembre, les Forces Armades marroquines van trencar l’acord d’alto el foc enviant les forces militars a la carretera que uneix la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània per desallotjar desenes d’activistes sahrauís que es manifestaven per reclamar la fi de l’ocupació marroquina, la fi de l’espoli de recursos naturals del Sàhara Occidental per part del Marroc i la celebració del referèndum d’autodeterminació pactat des de l’any 1991 amb la signatura d’alto al foc entre el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i el Regne del Marroc. La moció proposa que el consistori es posicioni a favor del dret d’autodeterminació del poble sahrauí, que condemni l’ocupació marroquí del Sàhara Occidental, que exigeixi la llibertat dels presos polítics sahrauís i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat com a potència administradora del territori del Sàhara Occidental i que paralitzi el comerç d’armes amb el Marroc. La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals del plenari. El vincle entre Berga i el Sàhara Occidental es remunta a l’any 1994 quan l’Ajuntament de Berga va signar un protocol d’agermanament amb el campament sahrauí de Smara situat al territori d’Algèria.

Bergacomercial ha presentat una moció de rebuig referent a la campanya “Un clic per a l’escola” que està portant a terme la plataforma de comerç electrònic, Amazon. Els usuaris i usuàries poden vincular-se a una escola, a través d’un llistat complet de centres educatius de tot Espanya, i Amazon aporta al centre un crèdit del 2,5% del valor de tot el que comprin. La moció de Bergacomercial insta l’Ajuntament de Berga a evitar que els centres de titularitat municipal (Escola Bressol Flor de Neu i Escola Municipal de Música de Berga) s’adhereixin a la campanya i realitzin compres a través d’aquesta plataforma de comerç electrònic. L’entitat comercial també demana impulsar una campanya de conscienciació i reforç dels valors del comerç local i de proximitat a les escoles i un comunicat públic de suport i reconeixement al comerç local. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Tot seguit, s’ha donat compte del decret de nomenament de dos agents de la Policia Local en règim interí de màxima urgència durant el període en què es realitza el procés de provisió mitjançant mobilitat horitzontal de dues places d’agent del cos policial. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària. A més, s’han presentat diversos informes d’Intervenció sobre expedients d’omissió de fiscalització emesos per diferents àrees durant el mes de novembre.

La retransmissió en directe del plenari ha patit alguns problemes de connexió que han impedit el tractament de la moció presentada per Comissions Obreres sobre la implementació de la ventilació mecànica als centres educatius de titularitat pública per garantir la seguretat de l’alumnat, els equips docents i el personal que hi treballa amb l’objectiu d’evitar la transmissió de la Covid-19. La intervenció de la persona representant de CCOO s’ha vist interrompuda per problemes tècnics i no s’ha pogut completar l’exposició i la votació de la moció. El conjunt de regidors i regidores de l’Ajuntament de Berga han decidit posposar el tractament de la moció. També s’ha decidit posposar el torn de precs i preguntes dels grups de l’oposició per evitar que el personal municipal que està donant suport tècnic al plenari incompleixi el toc de queda.


Documentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga