Inici

Resum del Ple de la Corporació corresponent a la sessió ordinària de setembre de 2021

Sessió ordinària del Ple de setembre de 2021
Ampliar en una finestra emergent Sessió ordinària del Ple de setembre de 2021
Data de publicació: 09.09.21

L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 9 de setembre, una nova sessió ordinària del ple de la corporació que s’ha portat a terme de forma presencial i ha estat emesa en directe per Televisió del Berguedà. L’alcalde, Ivan Sànchez Rodriguez, ha disculpat l’absència dels regidors i regidores Eloi Escútia Fors, Roser Rifà Jané, Ariadna Herrada Gost i Vicenç Vegas Crespo, ja que no han pogut assistir a la sessió plenària. La sessió d’avui ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades durant el mes de juliol. En concret, es tracta de la sessió ordinària de juliol i les sessions extraordinàries i urgents corresponents a la renúncia dels càrrecs de regidora i alcaldessa de Berga de Montse Venturós Villalba, l’elecció del nou alcalde, Ivan Sànchez Rodriguez, i l’aprovació del cartipàs municipal arran del nomenament de Sànchez.

Ordenança de Preus Públics

En aquesta sessió s’han presentat quatre propostes per efectuar la modificació de les ordenances regulades de preus públics d’activitats vinculades a les àrees de Cultura i Educació.

La primera proposta fa referència a l’aprovació de l’ordenança reguladora de preus públics referent a la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant la temporada de tardor i hivern. El preu fixat per a les entrades de dos dels espectacles inclosos en la programació de l’equipament cultural ha estat el següent:

- ‘El bon policia’: 10 € (Entrada general). Espectacle de teatre.
- ‘El Petit de Cal Eril': 10 € (Entrada general). Concert de música.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot negatiu del PSC.

La segona proposta fa referència a la modificació dels imports d’alguns dels serveis que presta l’Escola Bressol Flor de Neu. Aquests preus es revisen anualment per tal d’adequar-los a altres preus de referència d’aquest servei, així com per ajustar-los el màxim possible a la despesa real del servei. La proposta presentada contempla un increment de l’import de determinats serveis d’entre 0,10 i 2,5 €.

- Jornada sencera: 165 € (Preu actual) – 167,50 € (Proposta curs 2021/22).

- Jornada sencera de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà o germana al centre: 148,50 € (Preu actual) – 150,80 € (Proposta curs 2021/22).

- Mitja jornada: 155 € (Preu actual) – 157,50 € (Proposta curs 2021/22).

- Mitja jornada de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà o germana al centre: 139,50 € (Preu actual) – 141 € (Proposta curs 2021/22).

- Dinar: quota mensual desapareix.

- Menjador: 5 €/dia (Preu actual) – 5,10 €/dia (Proposta curs 2021/22).

- Un matí o una tarda extra: 6 € / dia (Preu actual) – 6,10 €/dia (Proposta curs 2021/22).

- Material: 69 € (Preu actual) – 70,10 € (Proposta curs 2021/22).

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot negatiu del PSC.

La tercera proposta fa referència a la modificació de les tarifes vinculades a l’oferta d’ensenyaments musicals de llarga i curta durada que es porten a terme a l’Escola Municipal de Música de Berga. La modificació sorgeix de la necessitat de revisar i actualitzar els preus per evitar, en un futur, que la discrepància entre el cost real del servei i el preu públic del centre que paguen les famílies usuàries del servei sigui el menys distant possible. La proposta contempla un augment dels preus d’un 1,5 % d’acord amb l’increment de sou del personal i l’esmena d’errors materials detectats respecte a l’anterior aprovació. A més, es preveu mantenir les tarifes i els criteris aplicats durant el període de confinament per la Covid-19, en cas que es produeixi una situació similar que impedeixi portar a terme les classes de forma presencial. En aquest cas, es va establir el cobrament del 25 % de la quota de l’alumnat de P3 a P5, el 50 % en el cas de l’alumnat de 1r de primària i el 75 % en la resta de casos. També es proposa eliminar els preus públics relatius al ‘Programa bàsic’, ja que actualment no està en ús ni es preveu que ho estigui a curt termini i es proposa eliminar el fraccionament del preu públic i establir un preu mensual per facilitar-ne el cobrament.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot negatiu del PSC.

La quarta proposta fa referència a la taxa per a la prestació dels serveis d’ensenyament del Conservatori de Música dels Pirineus per a l’obtenció del Grau professional de música. En aquest cas, la proposta contempla un increment de l’1,5 % de la taxa pel curs 2021-2022 que es basa en la pujada de sous del personal del centre i en la necessitat que la diferència entre les despeses i els ingressos del servei sigui la menor possible. Es proposen les tarifes següents:

- Matrícula anual: 113,30 € (Tarifa general), 90,64 € (Tarifa A) i 101,97 € (Tarifa B)

- Programa de Grau professional: 107,64 €/mes (Tarifa general), 86,11 €/mes (Tarifa A) i 96,87 €/mes (Tarifa B).

- Complement per optativa de segon instrument (30 min): 15,45 €/mes, 12,36 €/mes (Tarifa A) i 13,91 €/mes (Tarifa B).

- Complement doble especialitat: 41,20 €/mes (Tarifa general), 32,96 €/mes (Tarifa A) i 37,08 €/mes (tarifa B).

- Programa de Grau professional de nova especialitat: 80,73 €/mes (Tarifa General), 64,58 €/mes (Tarifa A) i 72,65 €/mes (Tarifa B).

- Assignatura solta: 51,50 €/mes (Tarifa general), 41,20 €/mes (Tarifa A) i 46,35 €/mes (Tarifa B). Aquesta tarifa s’aplica a cada assignatura que cursi l’alumnat de 6è curs, en cas que l’alumnat tingui assignatures pendents de cursos anteriors.

- Prova d’accés al Grau professional: 97,85 € (Tarifa general), 78,28 € (Tarifa A) i 88,07 € (Tarifa B).

La Tarifa A s’aplica a l’alumnat que acrediti la condició de família nombrosa o monoparental.
La Tarifa B s’aplica a l’alumnat que tingui altres membres de la unitat familiar matriculats al Conservatori de Música dels Pirineus i que no acreditin la condició de família nombrosa.
La Tarifa general s’aplica a l’alumnat que no acrediti les condicions de les tarifes A o B.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot negatiu del PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

L’àrea d’Intervenció ha presentat una proposta per aixecar el reparament i efectuar l’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 3.160,53 €. Es tracta de dues factures de novembre de 2020 per a les quals no existia el crèdit pressupostari suficient en la partida corresponent. La proposta contempla incorporar aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent per poder procedir al pagament. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i l’abstenció del PSC.

Cessament i nomenament de membres del Consell d’Administració de BRG Progrés

A continuació, s’ha presentat una proposta per efectuar el cessament de dos membres del Consell d’Administració de l’empresa pública BRG Progrés, SLU. En concret, es tracta del cessament voluntari de Maria Costa Ferrer, la qual va presentar la seva renúncia al càrrec de consellera externa de la societat municipal el passat 19 d’abril. També es proposa el cessament exprés de Montse Venturós Villalba del càrrec de consellera administradora i presidenta del Consell d’Administració de la societat BRG Progrés, SLU després que efectués la seva renúncia als càrrecs de regidora i alcaldessa de Berga, el passat 6 de juliol. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Posteriorment, s’ha presentat una proposta per designar dos nous membres del Consell d’Administració de BRG Progrés, SLU per tal de substituir les dues persones que han estat destituïdes, Maria Costa Ferrer i Montse Venturós Villalba, a causa de les seves renúncies al càrrec que ocupaven dins de la societat de l’empresa pública. En aquest sentit, es proposa nomenar a l’alcalde, Ivan Sànchez Rodriguez, com a conseller administrador i president de la societat municipal BRG Progrés, SLU i Sònia Llamas Comellas, com a consellera administradora externa. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Nomenament de membres del Patronat de La Patum

L’àrea de Festes ha presentat una proposta per modificar la composició dels membres del Patronat de La Patum. En concret, es proposa nomenar a l’alcalde, Ivan Sànchez Rodriguez, per ocupar la presidència del patronat, en substitució de l’exalcaldessa, Montse Venturós Villalba, i al regidor Isaac Santiago Vilardaga, com a nou vocal representant de la CUP, en substitució del regidor Marià Miró Manubens. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Dies festius locals

L’àrea de Participació Popular ha presentat la proposta per determinar els dos dies festius locals per a l’any 2022. Es tracta d’una decisió que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya delega als municipis perquè puguin triar les dues festes locals incloses en les catorze festes laborals que estableix l’Estatut dels treballadors. En aquest cas, es proposa que els dos dies festius locals de 2022 siguin el 16 de juny i el 8 de setembre, que es corresponen a la festivitat del dijous de Corpus i la Gala de Queralt, respectivament. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Conveni per a la millora de camins

L’àrea de Serveis Tècnics ha presentat una proposta sobre el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Berga per a la regulació de les intervencions en el marc de les actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Berguedà 2021. Aquest conveni contempla la delegació de la competència a l’ens comarcal per licitar les obres d’arranjament d’un tram del camí d’accés a les masies anomenades La Torre de Carcaiol, El Casó, Cal Graner i Mas d’en Bosch. Les actuacions de millora tenen un pressupost de 38.143,42 €. De l’import total, 20.000 € estan subvencionats mentre que els 18.143,42 € restants estan cofinançats pel consistori berguedà. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Règim de dedicació i retribució de l’equip de govern

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per a la modificació del règim de dedicació i retributiu dels regidors i regidores d’ERC que formen part de l’equip de govern. La proposta preveu que el regidor de Municipalitzacions, Ramon Camps Garcia, tingui un règim de dedicació parcial del 33 % i una retribució anual bruta de 10.223,78 € (730,23 € bruts mensuals), mentre que la regidora de Gent Gran, Dolors Tous Bruch mantindrà el règim sense dedicació específica. L’aplicació d’aquest règim de dedicació i retribució tindrà efectes a partir del 13 de setembre. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i el PSC i l’abstenció de JxB.

Donacions de compte

En la part de control, s’ha fet la donació de compte de dues circulars emeses per l’àrea d’Intervenció sobre les instruccions relatives al desenvolupament de la funció interventora en l’àmbit de la comprovació material de la inversió i sobre l’omissió de la funció interventora. A més, s’ha donat compte de la delegació de l’atribució de l’autorització per a matrimoni per tal que el regidor, Ferran Aymerich Torner, pogués oficiar un casament el passat 4 de setembre. També s’ha donat compte de les disposicions d’alcaldia i les Juntes de Govern Local adoptades des de l’última sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha preguntat el motiu pel qual no s’ha portat a terme la substitució dels membres del Patronat de la residència Sant Bernabé que van dimitir el passat mes de gener i també ha preguntat sobre la concreció de la data de celebració d’un ple extraordinari dedicat al futur de la gestió de la residència municipal. JxB també ha fet una pregunta sobre la represa del funcionament de Ràdio Berga i la inactivitat de la Comissió de Nomenclàtor i el Consell Municipal de Festes. El grup també ha formulat preguntes sobre qüestions urbanístiques referents sobre l’estat de la modificació del POUM per permetre altres usos a la zona del Menfis i sobre una sentència judicial contrària al consistori referent a l’expropiació forçosa d’uns terrenys propers al cementiri. JxB ha preguntat sobre la renúncia de subvencions atorgades vinculades a la Covid-19 i si l’ajuntament disposa d’un estudi per saber el model de gestió del servei municipal de l’aigua quan hagi finalitzat la concessió.

El grup municipal del PSC ha fet un prec per adoptar les mesures necessàries per evitar l’excés de velocitat dels vehicles que circulen des de la Rasa dels Molins fins al carrer Pere III. El grup socialista també s’ha referit a la tramitació parcial de justificacions de subvencions i el foment de polítiques socials d’igualtat en la licitació del contracte administratiu de la prestació de serveis de personal tècnic i auxiliar d’escenotècnia i atenció al públic del Teatre Municipal de Berga. El portaveu del grup socialista ha preguntat sobre tramitació de la contractació per a la renovació de la moqueta de les pistes municipals de tennis. Per últim, el grup ha preguntat sobre la possibilitat de la viabilitat de la gestió de la residència municipal per part de BRG Progrés, SLU.

La sessió ha acabat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació. En aquesta ocasió no s’han rebut preguntes de la ciutadania.Visualitza la retransmissió del Ple de la Corporació realitzada per TV BerguedàDocumentació


Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga