Inici

Berga obre el termini per a la sol·licitud de subvencions per a entitats sense ànim de lucre del 22 de desembre al 18 de gener

Convocatòria Subvencions 2018
Ampliar en una finestra emergent Convocatòria Subvencions 2018
Data de publicació: 21.12.18
L’Ajuntament de Berga obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, per activitats o projectes realitzats durant l’anualitat 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Dotació econòmica per àmbits

La dotació econòmica total destinada a cadascun dels àmbits o finalitats és de 60.000€, que es distribuiran de la següent manera:

FINALITAT EUROS

Cultura 10.000 €
Educació 3.000 €
Esport 7.000 €
Joventut 3.000 €
Social 23.000 €
Medi ambient 2.000 €
Polítiques d’ocupació 12.000 €

TOTAL 60.000 €

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables han d’haver estat realitzades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018 en el municipi de Berga.

L’import concedit per activitat es determinarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de les subvencions i en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció concedida per altres entitats, públiques o privades.

Cada entitat podrà presentar en la present convocatòria dues sol·licituds com a màxim. El termini per a la presentació de les sol·licituds estarà obert del 22 de desembre de 2018 al 18 de gener de 2019. La tramitació es podrà realitzar només telemàticament.

Posteriorment a la resolució de les sol·licituds, les entitats que obtinguin finançament per a les seves activitats hauran d’aportar la documentació justificativa corresponent. En tot cas, el pagament dels imports concedits es realitzarà abans del 31 de març de 2019.

Formulari de sol·licitud

Per sol·licitar les subvencions, cal emplenar i enviar el formulari disponible en aquest enllaç.

Per a més informació, podeu contactar amb l’àrea de Participació Popular a través de l’adreça de correu electrònic planasvm@ajberga.cat o al telèfon 93.821.43.33.

Documentació

  • Dotació per àmbits (Dotació per àmbits)
     jpg  Imatge (445,58 Kb) - Data de publicació: 21.12.18

Ajuntament de Berga · Plaça de Sant Pere, 1 · 08600 Berga
Tel. 93 821 43 33 · Fax. 93 821 17 87 · berga@ajberga.cat
Amb la col·laboració:  Ajuntament de Berga