Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2023

Última revisió 02-02-2023 08:40
12/01/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 12 de gener, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

L’alcalde, Ivan Sànchez, ha disculpat l’absència de la regidora de l’equip de govern, Roser Rifà, que no ha pogut assistir a la sessió per motius personals.

Presa de possessió de l’acta de regidora

La sessió ha començat amb la presa de possessió del càrrec de regidora de Marina Riu Suades, en substitució del regidor Marc Marginet Sensada (JxB), que el 24 de novembre va renunciar a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Berga mitjançant la presentació d’una instància al registre municipal. El plenari va prendre coneixement de la renúncia de Marginet durant la sessió ordinària de l’1 de desembre de 2022. Marina Riu Suades ocupava el número 13 en la llista electoral amb la qual JxB va concórrer a les eleccions municipals de 2019. La regidora haurà de peticionar formalment la seva adscripció al grup municipal JxB. En aquesta sessió, Riu actuarà com a regidora no adscrita.

Actes de les sessions anteriors

Tot seguit, s’ha fet la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents a la sessió ordinària de l’1 de desembre i la sessió extraordinària i urgent del 22 de desembre de 2022, respectivament.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El plenari ha tractat dues sol·licituds de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) presentades per la Generalitat de Catalunya en relació amb diferents obres de millora de l’Hospital de Berga-Salut Catalunya Central. Es tracta de les obres de les noves instal·lacions del servei d’urgències i la substitució del quadre elèctric.

L'ICIO és un tribut local de caràcter potestatiu que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d'obres o urbanística, que s'ha de pagar si així ho ha aprovat l'ordenança fiscal del municipi on es realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

En les sol·licituds es demana la concessió de la llicència urbanística i que el plenari declari les obres com d’especial interès i d’utilitat municipal per tal que s’apliqui la bonificació del 95 % de l’impost, tal com preveu l’ordenança municipal. L’import total de la bonificació de l’ICIO de les dues sol·licituds és de 54.334 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació de la composició de diferents organismes

En aquesta sessió, s’han presentat dues propostes per modificar la composició del Consell Escolar Municipal i la Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Finalistes arran de la renúncia a l’acta de regidor de Marc Marginet Sensada (JxB). Marginet era vocal d’ambdós organismes en representació del grup municipal JxB. El regidor Ramon Caballé Planas (JxB) substituirà Marc Marginet Sensada en el Consell Escolar Municipal. Pel que fa a la CI de Serveis Generals i Finalistes, Marginet era vocal titular de JxB i serà substituït per Ferran Aymerich Torner (JxB), mentre que Ramon Caballé Planas (JxB) serà suplent. Les dues propostes han estat aprovades per unanimitat.  

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat incoar un procediment sancionador per la comissió de diferents infraccions referents a l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les infraccions fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència i no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil. La persona interessada disposarà d’un termini d’audiència de 10 dies per efectuar les al·legacions que consideri oportunes.

D’altra banda, els membres del plenari han acordat interposar tres sancions vinculades a diferents expedients referits a la mateixa ordenança. Es tracta de sancions que fan referència a tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència (2.404,06), no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent (150,25 €) i no acomplir les mesures en seguretat establertes per a les instal·lacions que acullin gossos potencialment perillosos (150,25 €).

Les dues propostes han estat aprovades per unanimitat.

Comissió per a la prestació del servei d’aigua potable

En aquesta sessió també s’ha presentat una proposta per a la creació d’una nova comissió d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable a Berga. Aquesta comissió té la funció de redactar la memòria per justificar la forma de gestió proposada, el projecte de la forma de gestió i un esborrany del reglament per a la prestació del servei. Les dues primeres comissions van ser creades el 7 de juliol i el 6 d’octubre de 2022, però cadascuna tenia una vigència de tres mesos. Atès el termini no prorrogable de la comissió, la importància del debat i la voluntat de prendre una decisió ben fonamentada, cal cessar els membres de l’última comissió i crear-ne una de nova amb la mateixa finalitat i així disposar d’un termini addicional de debat. La comissió estarà formada pels membres següents:  

- Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde) – President

- Ramon Camps Garcia (regidor) – Vicepresident

- Aleix Serra Uró (regidor) – Vocal

- Ferran Aymerich Torner (regidor) – Vocal

- Abel García Marín (regidor) – Vocal

- Oriol Camps Cervera (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Aleix Villegas Pons (Representant de la ciutadania) – Vocal

- Andreu Catllà Sancliments (Enginyer tècnic) – Vocal

- Josep Torner Grandia (Arquitecte tècnic) – Vocal

- Elena Fíguls Riu (TAG secretaria) – Vocal

- Mireia Serra Ferré (TAG Intervenció) – Vocal

- Marc Portell Peipoch (TAG serveis territorials) – Vocal

La proposta de creació d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB, el PSC i la regidora no adscrita.

Ordenança de Preus Públics

Els membres del plenari han votat la incorporació per urgència en l’ordre del dia d’una proposta referent a l’ordenança reguladora de preus públics. La proposta està vinculada a la programació de diversos espectacles que formen part de la programació cultural impulsada per l’àrea de Cultura durant el primer semestre de 2023. El preu fixat per a les entades dels espectacles teatrals ha estat el següent:

  • La primera’: 8 € (entrada anticipada per Internet) i 10 € (entrada a taquilla). (*)
  • L’enterrador’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla). (*)
  • Píndoles de microteatre’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla). (*)

(*) Les entrades anticipades per Internet es poden adquirir fins a les 12 del migdia del mateix dia de l’espectacle.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, les abstencions de JxB i la regidora no adscrita i el vot contrari del PSC.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de l’aprovació del Pla de Viabilitat Financera de l’organisme Autònom de la Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé pel període 2022-2025.

Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. A més, s’ha fet la donació de compte de l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha fet un prec per demanar que el consistori opti a diferents convocatòries de finançament per desenvolupar projectes a la ciutat. JxB també ha preguntat sobre la previsió d’enderroc de l’edifici de Finques Ciutat ubicat al carrer Major. Altres qüestions han estat sobre la interposició de sancions per l’abocament de residus a la zona de l’antiga discoteca Menfis, la quantificació de l’impost de l’IBI dels pisos buits i el retard de la posada en funcionament del carregador de vehicles elèctrics del Polígon Industrial. JxB ha fet un prec per impulsar la creació d’una ordenança reguladora de preus públics pels punts de recàrrega de vehicles elèctrics de titularitat municipal.  

El grup municipal del PSC ha fet un prec per poder obtenir informació sobre una sentència vinculada a un procés judicial del consistori. El portaveu socialista també ha fet referència a la demora de la declaració en ruïna d’una finca situada al carrer Barcelona i ha repreguntat sobre el mal estat del parc infantil situat al carrer Gósol. El PSC també ha esmentat els treballs d’asfaltatge incomplets d’un tram del carrer Gran Via.  

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. En concret, esmenta el compromís adquirit pel consistori a l’hora de solucionar diferents problemàtiques. La pregunta fa referència al deteriorament de la plaça Europa i la supressió de places d’aparcament al tram final del carrer Barcelona per facilitar la circulació en una via de doble sentit. També esmenta la manca de resposta d’instàncies referents a les filtracions d’aigua a la plaça d’Europa i la sol·licitud d’una comunitat de veïns del carrer Barcelona per a l’ampliació d’un gual per evitar que altres vehicles ocupin l’espai d’accés a l’aparcament.     

A més, hi ha hagut preguntes del públic assistent sobre la previsió de la retirada dels fils de telefonia instal·lats a la façana del portal de Santa Magdalena i sobre la situació de la font de l’Alou.  

   

Sessió ordinària del ple municipal de gener de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de gener de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (12-01-23)