Contractació menor i de compres

En aquest apartat trobareu tota la informació sobre els expedients administratius púbics de contractació menor i de compres tramitades per la Unitat de Contractació Menor i de Compres de l’Ajuntament de Berga.

En l’apartat anomenat com a Expedients de Contractació Menor, hi figuren les adjudicacions que han estat aprovades per la Junta de Govern Local. Mentre que, en l’apartat anomenat com a Expedients de Despeses, són els expedients que s’han aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia.

En les dades de contractació consta tota la informació actualitzada al moment dels expedients de contractació menor. Tothom que hi estigui interessat també podrà obtenir la documentació compresa dins de cada expedient i la informació necessària (pressupost, persona física o jurídica adjudicatària, preu del contracte, etc). El contingut del perfil del contractant dóna compliment a les previsions de la legislació de contractes aplicable al sector públic.

També es pot accedir a documents amb informació de les contractacions efectuades anteriorment a l’exercici 2014. Així mateix, l’Ajuntament publicarà trimestralment els expedients que s’han gestionat des de la Unitat de Contractació Menor i de Compres amb tota la informació necessària per donar compliment al que publica la Llei 19/2013, de 9 de desembre, sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en concret l’art. 8 apartat 1 lletra a) i accés a la informació pública que sigui aplicable.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-04-2022 12:06