Tauler d'anuncis


Edictes, anuncis i informació pública

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Títol Document Url
2023.08.07.Comissió de serveis per a la provisió temporal del lloc de treball de Cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga2023.08.07.Comissió de serveis per a la provisió temporal del lloc de treball de Cap de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga. Selecció del/de la funcionari/ària comissionat/da Enllaç
Exposició pública, modificació OF Núm.18 Taxa entrada de vehicles (GUALS)Exposició pública, modificació OF Núm.18 Taxa entrada de vehicles (GUALS) Enllaç
Exposició pública, modificació OF Núm.5 Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa UrbanaExposició pública, modificació OF Núm.5 Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana Enllaç
Exposició pública, modificació OF Núm.3 Impost Vehicles Tracció MecànicaEdicte BOPB, Exposició pública, modificació OF Núm.3 Impost Vehicles Tracció Mecànica Enllaç
Exposició pública, modificació OF Núm.1 Impost Béns ImmoblesEdicte BOPB, Exposició pública, modificació OF Núm.1 Impost Béns Immobles Enllaç
Exposició pública, modificacions generals a les Ordenances Fiscals per a l'any 2024.EDICTE BOPB MODIFICACIO OF'S GRALS - PROPOSTA DIBA Enllaç
Annex 2023_9 OGPP, Preus públics de l'Escola Bressol MunicipalAnnex 2023_9 OGPP, Preus públics de l'Escola Bressol Municipal Enllaç
Annex 2023_10 OGPP, Preus públics de l'Escola Municipal de Música de BergaAnnex 2023_10 OGPP, Preus públics de l'Escola Municipal de Música de Berga Enllaç
Annex 2023_11 OGPP, Preu públic Conte de la Gala de QueraltAnnex 2023_11 OGPP, Preu públic Conte de la Gala de Queralt Enllaç
Annex 2023_12 OGPP, Preu públic Espectacle FiresAnnex 2023_12 OGPP, Preu públic Espectacle Fires Enllaç
Annex 2023_13 OGPP, Preu públic La Melanzana Patum,Annex 2023_13 OGPP, Preu públic La Melanzana Enllaç
Annex l'annex 2023_14 OGPP, Preu públic Programació Teatre 2on Semestre 2023Annex l'annex 2023_14 OGPP, Preu públic Programació Teatre 2on Semestre 2023 Enllaç
Aprovació de del reglament d'ús del centre esportiu municipal el tossalet de Berga, Abril 2023Aprovació de del reglament d'ús del centre esportiu municipal el tossalet de Berga Enllaç
X2023001464 STM_LLICÈNCIA AMBIENTAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE LA CONSTRUCCIÓ (ANNEX II)X2023001464 Edicte informació pública (ANNEX II) Enllaç
ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2023ANUNCI DE COBRAMENT RELATIU ALS REBUTS DE L'IAE 2023 Enllaç
Projecte d'obra municipal per l'enderroc de l'edifici del Carrer Ciutat, 28Projecte d'obra municipal per l'enderroc de l'edifici del Carrer Ciutat, 28 Enllaç
Conveni d'atorgament de subvenció per part del Consell Comarcal a favor de l'Ajuntament de Berga per l'execució de les obres de reordenació del vial nord de l'HospitalConveni d'atorgament de subvenció per part del Consell Comarcal a favor de l'Ajuntament de Berga per l'execució de les obres de reordenació del vial nord de l'Hospital Enllaç
2023.09.15.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga per l'ús de les borses de personal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural2023.09.15.Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Berga per l'ús de les borses de personal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural Enllaç
2023.09.14.Aprovació del codi de conducta per els alts càrrecs de l'Ajuntament de Berga, on es concreta i desenvolupa els principis d'actuació, i es determina les conseqüències d'incomplir-los.2023.09.14.Aprovació del codi de conducta per els alts càrrecs de l'Ajuntament de Berga, on es concreta i desenvolupa els principis d'actuació, i es determina les conseqüències d'incomplir-los Enllaç
2023.08.17.Establiment de funcions i retribucions, a proposta de l'Alcaldia, pel personal eventual2023.08.17.Establiment de funcions i retribucions, a proposta de l'Alcaldia, pel personal eventual Enllaç
Aprovació Annex 2023_5 OGPP - PP PROGRAMES PATUMAprovació Annex 2023_5 OGPP - PP PROGRAMES PATUM Enllaç
Aprovació Annex 2023_7 OGPP - PP SAMARRETES PATUMAprovació Annex 2023_7 OGPP - PP SAMARRETES PATUM Enllaç
Aprovació Annex 2023_8 OGPP - PP ACTUACIO FIRA DE MAIGAprovació Annex 2023_8 OGPP - PP ACTUACIO FIRA DE MAIG Enllaç
X2021002975 Modificació puntual del POUM de Berga per canviar la reserva viària de la carretera C-16 i desafectar la zona de serveis tècnic per a residus sòlids de Berga pel Consell Comarcal del Berguedà al TM de Berga.X2021002975 Aprovació inicial Modificació puntual del POUM de Berga per canviar la reserva viària de la carretera C-16 i desafectar la zona de serveis tècnic per a residus sòlids de Berga pel Consell Comarcal del Berguedà al TM de Berga. Enllaç
Aprovació padró Escola Bressol Municipal, rebuts març 2023padró Escola Bressol Municipal, rebuts març 2023 Enllaç
Aprovació padró EMMB, rebuts març 2023Padró EMMB, rebuts març 2023 Enllaç
Exposició pública, padró Escola Bressol Municipal, rebuts gener 2023Exposició pública, padró Escola Bressol Municipal, rebuts gener 2023 Enllaç
Exposició pública, padró Escola de Música Municipal de Berga, rebuts gener 2023Exposició pública, padró Escola de Música Municipal de Berga, rebuts gener 2023 Enllaç
Exposició pública, padró Conservatori de Música dels Pirineus, rebuts gener 2023Exposició pública, padró Conservatori de Música dels Pirineus, rebuts gener 2023 Enllaç
Exposició pública de la matrícula de les quotes municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2023Exposició pública matrícula de les quotes municipals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponents a l'any 2023 Enllaç
Exposició pública, padró EBM febrer 2023padró EBM febrer 2023 Enllaç
Exposició pública, padró CMP febrer 2023padró CMP febrer 2023 Enllaç
Exposició pública Padro EMMB febrer 2023padró EMMB febrer 2023 Enllaç
Reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals de BergaReglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals de Berga Enllaç
Aprovació de les despeses relatives a desplaçaments i dietes per comissió de serveis del personal al servei de l'Ajuntament de Berga i/o dels càrrecs electes a la web de l'ajuntamentDecret 2022/1301 del 14/10/2022 d'aprovació de les despeses relatives a desplaçaments i dietes per comissió de serveis del personal al servei de l'Ajuntament de Berga i/o dels càrrecs electes a la web de l'ajuntament Enllaç
Exposició pública padró EMMB Setembre 2022Padró EMMB, rebuts setembre 2022 Enllaç
Exposició pública padró CMP, rebuts setembre 2022Padró CMP, rebuts setembre 2022 Enllaç
Exposició pública padró EBM, rebuts octubre 2022Padró EBM, rebuts octubre 2022 Enllaç
Exposició pública padró EMMB, rebuts Octubre 2022Padró EMMB, rebuts Octubre 2022 Enllaç
Exposició pública padró CMP, rebuts Octubre 2022Padró CMP, rebuts Octubre 2022 Enllaç
Edicte Aprovació inicial reglament Hotel d'entitatsEdicte Aprovació inicial reglament Hotel d'entitats Enllaç
Exposició pública edicte BOPB, aprovació padró Escola Bressol Municipal, rebuts setembre 2022Exposició pública padró Escola Bressol Municipal, rebuts setembre 2022 Enllaç
Aprovació inicial de la modificació del reglament de creació i funcioanment de la comissió de nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de BergaAprovació inicial de la modificació del reglament de creació i funcioanment de la comissió de nomenclàtor i del procediment per la denominació de carrers, vies urbanes i espais públics del municipi de Berga Enllaç
Pressupost general de l'Ajuntament de Berga 2022Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Berga 2022 Enllaç
Protocol d'actuació davant el sexisme a l'esportProtocol d'actuació davant el sexisme a l'esport Enllaç
Pla de sanejament financer 2020-2023Informe (Pla de sanejament 2020-2023) Enllaç
Memòria d'alcaldia (Pla de sanejament 2020-2023) Enllaç
Edicte Pla Local d'Adolescència i Joventut 2020-2024Edicte Pla Local d'Adolescència i Joventut 2020-2024 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-05-2022 11:40