Inscripció a procés selectiu (TR080)

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l'Ajuntament. Es convoca anualment l'Oferta Pública d'Ocupació destinada a cobrir definitivament les places vacants de la organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

Requisits previs

No es contemplen.

Mitjans de pagament

D’acord amb la Llei 39/2015, l’execució del pagament, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-ho, s’ha de realitzar utilitzant algun dels mitjans electrònics següents:

  • Targeta de crèdit o dèbit.
  • Transferència bancària.
  • Domiciliació bancària.
  • Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.

Canals de tramitació

PresencialmentOAC - Oficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de Sant Pere, s/n08600 - Berga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Omplir el formulari d'instància genèrica que trobarà en el següent enllaç, i adjuntar: - El FORMULARI SOL·LICITUD - Tota la DOCUMENTACIÓ digital que requereixi aquest tràmit. * ABANS d'ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ. * En cas que FALTI alguna de la documentació requerida, NO ES TRAMITARÀ la petició.

Preu

el cost de les taxes de participació en el procés selectiu estarà determinat, en cada cas, per les bases que regulen la convocatòria.

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-11-2022 13:41