Sol·licitud d'abonament per despeses per comissió de serveis (TR903)

Tràmit pel qual el personal de l’Ajuntament de Berga pot sol·licitar l’abonament de despeses per comissió de serveis.

Requisits previs

Per iniciar la tramitació de la sol·licitud caldrà el vist-i-plau del responsable de l’àrea o servei. En el cas de que l’interessat sigui el mateix responsable de l’àrea o servei el vist-i-plau el donarà el seu regidor. Aquest vist-i-plau es manifestarà amb una signatura digital del formulari sol·licitud de permís, llicència o vacances. Aquest formulari sol·licitud haurà de presentar-se signat, doncs, per l’interessat i el seu responsable o regidor de l’àrea o servei al que pertany.

Cas de no disposar de certificat electrònic, s’imprimirà el formulari sol·licitud en paper, es signarà amb signatura manuscrita i es presentarà a l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC) per què sigui tramitat electrònicament en la seva representació.

Treballadors de l'Ajuntament.

Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Omplir el formulari d'instància genèrica que trobareu a l'enllaç, i adjuntar: - El FORMULARI SOL·LICITUD * ABANS d'ENVIAR el formulari és OBLIGATORI ADJUNTAR tota la DOCUMENTACIÓ.

Preu

Gratuït. No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica establerta, per l'ordenança fiscal núm. 7.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2022 14:08