Berga impulsa dues consultes ciutadanes per a la creació d'una ordenança per regular la contaminació acústica i la creació d'un reglament d'ús de l'Espai Jove

Última revisió 14-09-2022 12:02
14/09/2022

L’Ajuntament de Berga posarà en marxa dues consultes obertes a la ciutadania sobre diferents iniciatives relacionades amb les àrees de Medi Ambient i Joventut, respectivament.

La primera proposta preveu l’elaboració d’una nova ordenança per a la gestió ambiental del soroll amb la finalitat d’evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població, així com preservar i millorar la qualitat acústica del territori. La segona ordenança consisteix en la creació d’un reglament d’ús de les instal·lacions de l’Espai Jove. El consistori obrirà un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar aportacions sobre la proposta d’elaboració de l’ordenança esmentada.

Ordenança de contaminació acústica

La creació d’aquesta ordenança està motivada per la necessitat de disposar d’un instrument que reguli aquesta matèria, ja que el municipi no disposa d’una regulació específica reglamentària de sorolls. El consistori proposa la creació de l’ordenança de contaminació acústica en exercici de la potestat reglamentària dels ajuntaments amb l’objectiu d’adequar els aspectes de la normativa general sobre contaminació acústica a l’aplicació concreta al terme municipal de Berga; preveure les vicissituds socials, culturals i tradicionals del municipi en la regulació reglamentària; regular aspectes rellevants de la convivència social no previstos en la legislació genèrica (horaris en què les persones particulars poden fer obres, entre d’altres) i l’actualització del mapa de capacitat acústica, si s’escau.

Reglament d’ús de l’Espai Jove

L’àrea de Joventut ha impulsat l’elaboració d’un reglament d’ús de les instal·lacions municipals de l’Espai Jove, situat al carrer de mossèn Espel, 13. Es tracta d’un equipament dirigit a les persones joves que ha de vertebrar les polítiques de joventut del municipi, oferint serveis especialment pensats a patir de les necessitats recollides en el procés participatiu inclòs en el Pla Local d’Adolescència i Joventut 2020-2024.

El reglament permetrà al consistori disposar d’un document per determinar la cessió de l’espai amb l’objectiu que les persones físiques o les entitats sense ànim de lucre puguin fer activitats d’interès públic, social o cultural destinades a les persones adolescents i joves del municipi.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga obrirà un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre els projectes normatius esmentats. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 15 al 29 de setembre de 2022, ambdues dates incloses.  

Enllaç: Ordenança de contaminació acústica de Berga   

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-elaboracio-de-lordenanca-de-contaminacio-acustica-de-berga

Enllaç: Reglament municipal d’ús de l’Espai Jove de Berga

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-elaboracio-del-reglament-dus-de-lespai-jove-de-berga

Documents sobre les consultes públiques prèvies
Documents sobre les consultes públiques prèvies
Autor: Ajuntament de Berga