Personal: contractacions i nomenaments


Llistat de les resolucions administratives de nomenaments de funcionaris de carrera i de contractes laborals fixes subscrits per l’Ajuntament de Berga.

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Títol Document Url
2023.02.27 Declarar superats els respectius períodes de pràctiques del personal funcionari de la corporació de l'Ajuntament de Berga - febrer 2023.2023.02.27 Declarar superats els respectius períodes de pràctiques del personal funcionari de la corporació de l'Ajuntament de Berga - febrer 2023. Enllaç
2023.03.13 Procés selectiu 1 plaça tècnic/a Gestió intervenció (OPO2018). Nomenament funcionària de carrera, superació període de pràctiques, Sra. E.G.M.2023.03.13 Procés selectiu 1 plaça tècnic/a Gestió intervenció (OPO2018). Nomenament funcionària de carrera, superació període de pràctiques, Sra. E.G.M. Enllaç
2021.06.28 Nomenament funcionària de carrera administrativa RH_Mar Serra Corominas2021.06.28 Nomenament funcionària de carrera administrativa RH_Mar Serra Corominas Enllaç
2022.08.08 Nomenament de personal funcionari de carrera per ocupar una plaça de Tècnic/a d'Administració General, Cap de Contractació, per superació de procés selectiu de promoció interna.2022.08.08 Nomenament de personal funcionari de carrera per ocupar una plaça de Tècnic/a d'Administració General, Cap de Contractació, per superació de procés selectiu de promoció interna. Enllaç
2021.03.25 Nomenament funcionaris de carrera Mireia Serra i David Martínez_Superació període de pràctiques2021.03.25 Nomenament funcionaris de carrera Mireia Serra i David Martínez_Superació període de pràctiques Enllaç
2020.05.05 Nomenament funcionària de carrera Laura Martínez (superació període pràctiques)2020.05.05 Nomenament funcionària de carrera Laura Martínez (superació període pràctiques) Enllaç
Nomenament funcionària de carrera Mireia Sans Camps_Superació període pràctiquesNomenament funcionària de carrera Mireia Sans Camps_Superació període pràctiques Enllaç
Nomenament funcionària carrera (tècnica auxiliar de RRHH), Sra. Laura Salinas_superació pràctiquesNomenament funcionària carrera (tècnica auxiliar de RRHH), Sra. Laura Salinas_superació pràctiques Enllaç
Nomenament com a funcionari en pràctiques d'agent de policia local Sr. David MartínezNomenament com a funcionari en pràctiques d'agent de policia local Sr. David Martínez Enllaç
Nomenament Tècnica auxiliar de Recursos Humans en pràctiquesNomenament Tècnica auxiliar de Recursos Humans en pràctiques Enllaç
Nomenament auxiliar administrativa M BallestéNomenament auxiliar administrativa M Ballesté Enllaç
Nomenament auxiliar administrativa M SerraNomenament auxiliar administrativa M Serra Enllaç
Nomenament Auxiliar administratiu C. BallúsNomenament Auxiliar administratiu C. Ballús Enllaç
Edicte Nomenament funcionaria de carrera en pràctiques AdministrativaEdicte Nomenament funcionaria de carrera en pràctiques Administrativa Enllaç
Superació periode de prova d'agent de policia localSuperació periode de prova d'agent de policia local Enllaç
Nomenament en pràctiques Caporal Policia localNomenament en pràctiques Caporal Policia local Enllaç
Nomenament Tècnica de Gestió AdministrativaNomenament Tècnica de Gestió Administrativa Enllaç
Nomenament funcionària en pràctiques ArquitectaNomenament funcionària en pràctiques Arquitecta Enllaç
Nomenament personal funcionari de carrera Tècnica RRHHNomenament personal funcionari de carrera Tècnica RRHH Enllaç
Edicte Nomenament personal Funcionari de carrera Agent de Policia LocalEdicte Nomenament personal Funcionari de carrera Agent de Policia Local Enllaç
Decret 2018/511. Declarar deserta la convocatòria procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió d'IntervencióDecret 2018/511. Declarar deserta la convocatòria procés selectiu de Tècnic Mig de Gestió d'Intervenció Enllaç
Nomenament personal funcionari de carrera Tècnic d'Administració GeneralNomenament personal fincionari de carrera Tècnic d'Administració General Enllaç
Nomenament personal funcionari de carrera coordinador OACNomenament personal funcionari de carrera coordinador OAC Enllaç
Decret 2018/63. Declaració de procés desert de provisió de llocs de treball Interventor, TresorerDecret 2018/63. Declaració de procés desert de provisió de llocs de treball Interventor, Tresorer Enllaç
Edicte Nomenament funcionari de carrera i superació de període de pràctiques de 30/11/2017Edicte Nomenament funcionari de carrera i superació de període de pràctiques de 30/11/2017 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-11-2021 07:40