Normativa / Ordenances generals

DataTitol
06/02/2024Planejament urbanístic
30/10/2023Reglament del servei de la residència Sant Bernabé
24/10/2023Codi de conducta per els alts càrrecs de l'Ajuntament
05/09/2023Reglament d'ús del Centre Esportiu Municipal El Tossalet
02/05/2023Reglament de creació i funcionament de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a la denominació de vies urbanes i espais públics
24/01/2023Pla local d'habitatge
03/01/2023Ordenança reguladora del reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals
29/12/2022Pla de viabilitat econòmica
19/12/2022Reglament regulador de l'ús de l'equipament municipal de l'Hotel d'Entitats
09/12/2022Reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipal
18/11/2022Pla d'igualtat intern
18/11/2022Pla LGTBI
04/11/2022Reglament del Consell Municipal de la Patum
11/02/2022Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
28/01/2022Ordenança reguladora de l'exercici de venda no sedentària dels mercats
03/06/2021Protocol d'actuació davant el sexisme a l'esport
19/03/2021Reglament orgànic municipal
12/02/2021Reglament del Consell Municipal de Festes
25/11/2020Reglament de participació ciutadana
23/06/2020Pla director del servei de subministrament d'aigua potable
20/05/2020Pla local d'adolescència i joventut
13/03/2020Pla de disposició de fons
12/03/2018Reglament de la Comissió per als horts urbans
11/07/2017Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
21/04/2017Reglament de la Comissió de protecció civil
07/10/2016Ordenança reguladora de l'Administració electrònica
29/04/2016Reglament de funcionament de l'Escola de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus
25/09/2015Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules, cadires, marquesines, expositors i quioscs
23/06/2015Pla local de joventut
02/03/2015Reglament intern per al funcionament del sistema de control de la jornada i horari laboral del personal al servei de l'Ajuntament
02/02/2015Ordenança reguladora de la tinença de animals domèstics i gossos potencialment perillosos
14/03/2014Ordenança municipal del servei urbà de taxi
23/12/2013Reglament intern d'organització de la seu electrònica
19/11/2013Pla de protecció civil
08/07/2013Reglament d'organització i funcionament de la taula municipal de la nova ciutadania
10/06/2013Reglament de la Policia Local
23/04/2013Ordenança de convivència i via pública
18/04/2013Reglament d'organització i funcionament dels mitjans de comunicació audiovisuals municipals
12/02/2013Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública
12/02/2013Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives
04/12/2012Mapa de capacitat acústica
13/05/2011Ordenança sobre el règim de comunicació prèvia de les actes de transformació o utilització del sòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres
28/01/2011Reglament del servei públic municipal de televisió web (IPTV)
02/11/2010Reglament general del servei de llars d'infants municipals
29/10/2009Reglament per determinar la condició d'habitatges desocupats amb caràcter permanent als efectes d'incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer
26/09/2008Ordenança municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic
25/09/2008Reglament del Consell Assessor Urbanístic Municipal
29/05/2007Reglamentació referent a documentació necessària per a l'obtenció de les llicències d'activitats no classificades i la seva tramitació
13/10/2006Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable
24/05/2006Ordenança municipal de circulació i quadre de sancions
23/05/2006Reglament d'organització i funcionament del mercat municipal i de l'aparcament públic
25/11/2005Pla d'actuació municipal per a nevades
16/04/2005Ordenança municipal reguladora de les piscines d'ús públic
08/04/2005Ordenança municipal de la millora de la qualitat sonora ambiental i molèsties diverses
25/03/2005Pla d'acció cultural
04/10/2004Ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència per activitats musicals i de restauració
31/05/2003Reglament del museu comarcal de Berga
19/05/2003Ordenança municipal sobre la intervenció en el deure legal de conservació dels edificis
28/10/2002Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció
09/10/2001Ordenança municipal reguladora de les llicències legitimadores d'activitats incloses a l'annex III de la Llei sobre intervenció integral de l'Administració ambiental
09/02/2000Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció de l'Administració sobre l'activitat dels particulars en matèria urbanística
11/05/1999Ordenança reguladora de la instal·lació de les atraccions i casetes de fira
24/07/1997Ordenança de serveis funeraris
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-02-2022 11:53