Plantilla d'empleats públics


És l’ instrument d’ordenació, que s’aprova anualment mitjançant el pressupost, en el qual es recullen totes les places classificades (per cossos, escales, subescales, classes i categories), amb dotació pressupostària, de personal funcionari, laboral i eventual, amb indicació del nombre de places i les que es troben vacants


Títol Document Url
Modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Berga 23.04.20192019.04.23_edicte_publicat_al_bop_plantilla_definitiva.pdf Enllaç
Modificació de plantilla d'empleats públics 12.02.2019modificacio__plantilla_definitiva_per_web.pdf Enllaç
Modificació de plantilla dels empleats públics 10.10.20182018.10.10_edicte__modif_plantilla_informaci__p_blica_publicat_al_bop.pdf Enllaç
Plantilla orgànica - Exercici 2017plantilla_org_nica_ajuntament_de_berga___exercici_2017.pdf Enllaç
Modificació plantilla orgànica 2018 definitivaedicte_modificaci__de_plantilla_definitiva_per_a_la_web.pdf Enllaç
Plantilla d'empleats públicsPlantilla d'empleats públics Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-03-2022 09:56