Patrimoni


El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i els drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa i el títol d’adquisició. El béns dels ens locals es classifiquen en béns de domini públic, béns comunals i béns patrimonials. En aquest sentit i d’acord amb el que s’estableix en l’article 11.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern preveu, en relació a la informació relativa a la gestió patrimonial que ha d’incloure:

  1. La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial
  2. La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.

Títol Document Url
Actualització inventari Maig 2019Actualització inventari Maig 2019 Enllaç
Actualització inventari Desembre 2018Actualització inventari Desembre 2018 Enllaç
Actualització inventari Desembre 2017Actualització inventari Desembre 2017 Enllaç
Actualització inventari 01/12/2016Actualització inventari 01/12/2016 Enllaç
Actualització inventari 01/12/2016 - Certificat Ple actualització inventari 2016 Actualització inventari 01/12/2016 - Certificat Ple actualització inventari 2016 Enllaç
Actualització inventari 03/12/2015Actualització inventari 03/12/2015 Enllaç
Actualització inventari 07/05/2015Actualització inventari 07/05/2015 Enllaç
Actualització inventari Ple 04/12/2014Actualització inventari Ple 04/12/2014 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-02-2018 11:15