L'Ajuntament de Berga inicia les obres de millora de la seguretat contra incendis del Teatre Municipal

Última revisió 07-05-2024 12:10
07/05/2024

El dilluns 6 de maig van començar les obres de sectorització de l’espai sota coberta de la zona de platea del Teatre Municipal de Berga, on s’ubiquen les instal·lacions de climatització de l’equipament.

El termini d’execució de les obres és de quatre mesos i han estat adjudicades a l’empresa Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles SL, per un import de 373.029,65 € (IVA inclòs).

Actuacions per millorar la seguretat del teatre

Les obres preveuen l’enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en un sector d’incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés al sota coberta, des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre, i s’instal·laran comportes tallafocs a les conduccions dels difusors de la climatització per aire del teatre. També es preveu la formació d’un sostre acústic sobre la platea, la ignifugació de l’estructura de la coberta, la substitució de la il·luminació de la sala i la reparació i substitució de les cornises i motllures actuals.

Execució de les obres durant l’estiu

El termini previst d’execució de les obres és de quatre mesos, durant els quals el teatre quedarà tancat al públic, ja que és necessari retirar les butaques i instal·lar bastides a la sala. Per això les obres es fan coincidir amb el període estival, quan l’activitat al teatre disminueix en comparació amb altres moments de l’any. D’altra banda, la sala polivalent (Sala Casino) i el vestíbul del teatre es veuran afectats per les obres de manera puntual. Durant les obres també es produiran afectacions puntuals de trànsit a la ronda de Queralt.

Inversió cofinançada per la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Berga preveu finançar més de la meitat de l’actuació a través del Pla General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona, concretament amb 214.000 €. La resta de la inversió, fins a prop de 160.000 €, es pagarà amb recursos propis del consistori.

Desmuntatge del pati de butaques del Teatre Municipal de Berga
Desmuntatge del pati de butaques del Teatre Municipal de Berga
Autor: Ajuntament de Berga