Berga destina 60.000 € a la subvenció de projectes d'entitats locals sense ànim de lucre durant l'anualitat de 2023

Última revisió 24-10-2023 10:44
24/10/2023

L’Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria de subvenció de projectes i iniciatives que hagin estat impulsades per entitats locals sense ànim de lucre durant l’any 2023.

Per sisè any consecutiu, el consistori destina 60.000 € a aquesta convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva en què poden prendre part les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats. El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 24 d’octubre al 7 de novembre i la tramitació caldrà fer-la de forma telemàtica.

Imports econòmics per àmbits

El consistori berguedà ha previst atorgar un total de 60.000 € distribuïts en set àmbits segons la finalitat de les activitats i els projectes presentats. Els àmbits i imports establerts per a la convocatòria d’enguany són els següents:

  • Cultura: 10.000 €
  • Educació: 3.000 €
  • Esports: 7.000 €
  • Joventut: 3.000 €
  • Social: 18.000 €
  • Medi ambient: 2.000 €
  • Polítiques d’ocupació: 17.000 €.

Característiques de la convocatòria

Les activitats subvencionables han d’haver estat realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2023 al municipi de Berga. L’import concedit per activitat es concretarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria, i en cap cas podrà excedir el 50 % del seu cost total. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra subvenció que hagi estat concedida per altres entitats de caràcter públic o privat.

Les sol·licituds que rebin una puntuació inferior a 5 punts quedaran excloses. Aquest criteri respon a la voluntat que les sol·licituds més ben puntuades puguin obtenir més finançament. Un cop s’hagi efectuat i notificat la resolució de la convocatòria, les entitats i associacions que hagin aconseguit finançament per a les activitats sol·licitades, hauran d’aportar la documentació justificativa durant el termini corresponent.

Presentació de sol·licituds

Cada entitat o associació podrà presentar un màxim de dues sol·licituds en la present convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds romandrà obert del 24 d’octubre al 7 de novembre de 2023, ambdues dates incloses. La tramitació es farà de forma telemàtica a través del registre municipal i caldrà completar el formulari disponible al web municipal i en aquest enllaç.

Per a més informació sobre la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre de 2023, podeu contactar amb l’àrea de Participació Popular de l’Ajuntament de Berga, a través de l’adreça electrònica entitats@ajberga.cat.

Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre corresponent a l'anualitat de 2023
Convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre corresponent a l'anualitat de 2023