Berga implementa millores en la senyalització vertical i horitzontal de les places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

Última revisió 18-02-2022 08:08
17/02/2022

L’Ajuntament de Berga ha portat a terme la renovació i millora d’una part de la senyalització vertical i horitzontal de les zones d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a la ciutat.

L’actuació va començar fa uns mesos i ha continuat recentment amb la substitució de 36 senyals detectats per la Policia Local per tal d’adequar-los a la normativa vigent i homogeneïtzar-los, tenint en compte que hi havia senyals de diverses tipologies. Els operaris de la brigada municipal han estat els encarregats d’efectuar la renovació i millora de la senyalització esmentada durant els mesos de gener i febrer. Es preveu continuar amb les tasques de renovació dels senyals pròximament.

Control d’ús de les zones d’estacionament de mobilitat reduïda

En els darrers mesos, la Policia Local i els vigilants de la zona d’estacionament amb regulació horària (zona blava) han fet un control i seguiment dels espais d’aparcament reservats per a persones amb mobilitat reduïda, així com de les zones on poden aparcar si aquestes estan ocupades com la zona blava i les zones de càrrega i descàrrega, amb l’objectiu de detectar-ne usos inadequats. En aquest sentit, s’han interposat 26 denúncies en aplicació del Reglament general de circulació i s’han aixecat 18 actes en aplicació de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, per la utilització de targetes fotocopiades. També s’han obert diligències penals en dos dels casos per haver utilitzat la targeta de persones que havien mort.

Obtenció de la targeta

L’àrea de Drets Socials s’encarrega de tramitar l’obtenció de la llicència per a la reserva d’estacionament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda. Hi ha tres modalitats de targeta: la targeta per a persones conductores, la targeta per a persones no conductores i la targeta per a transport col·lectiu. La targeta és personal i intransferible i permet aturar o estacionar el vehicle que transporta la persona titular de la targeta en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants. La sol·licitud o renovació de la targeta cal fer-la a través de la presentació d’una instància genèrica al Registre Municipal, de forma presencial o telemàtica. Podeu consultar la informació corresponent al tràmit en aquest enllaç:

http://www.ajberga.cat/ajberga/tramits/detall.php?apartat=&tramit=253

Senyalització de places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda