Berga licita els serveis de seguretat privada pels esdeveniments multitudinaris que se celebren durant l'any

Última revisió 21-04-2023 13:57
21/04/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu de serveis de vigilants de seguretat privada, personal de control d’accés i auxiliars de seguretat per cobrir diferents actes i esdeveniments multitudinaris que es porten a terme a la ciutat al llarg de l’any.

El contracte té un pressupost de 132.501,04 € (IVA inclòs) i consta de dos lots: un lot de serveis de vigilància i seguretat (54.112,06 €) i un lot de serveis d’auxiliars i controladors d’accessos (78.388,98 €). Aquest contracte tindrà una durada de dos anys.    

Necessitats del servei

L’Ajuntament de Berga organitza diferents esdeveniments esportius, lúdics, culturals, festius i de promoció del comerç que es porten a terme a la via pública i que requereixen la cobertura operativa de la Policia Local per al seu correcte desenvolupament. L’elevada necessitat d’efectius requereix la necessitat d’incorporar personal auxiliar per dur a terme diferents tasques de suport relacionades amb la mobilitat, el control d’accés per evitar l’excés d’aforament o restringir determinades zones d’accés al públic, entre altres

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes partir de la publicació al perfil del contractant i fins a les 23:59 h del dijous 4 de maig de 2023. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Cordó de seguretat durant la sortida del passacarrers de dimecres de Patum de 2022
Cordó de seguretat durant la sortida del passacarrers de dimecres de Patum de 2022
Autor: Ajuntament de Berga