Berga licita l'arrendament de dues finques per ampliar l'aparcament públic de l'hospital i el Barri Vell

Última revisió 13-12-2023 18:08
13/12/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés de contractació per arrendar dues finques per a destinar-les a aparcament públic de vehicles.

L'objectiu és poder disposar de més aparcament en dos punts de la ciutat amb forta demanda d’espai per a l'estacionament de vehicles: l’Hospital de Berga i el Barri Vell, prop del Portal de Santa Magdalena.

Més aparcament prop de l’hospital

El nou terreny destinat a aparcament prop de l’Hospital de Berga haurà de tenir una superfície d’entre 1.000 i 1.500 m2 i es preveu pagar-ne un import màxim de 795 € mensuals (IVA inclòs). Aquest nou espai d’aparcament haurà de permetre incrementar notablement el nombre de places d’aparcament lliure, després que l’abril de l’any passat es reduís pel tancament de l’espai privat que s’havia fet servir des de l’any 2009. En aquell moment, la manca d’aparcament es va compensar amb la creació de més de 40 noves places lliures a la carretera de Ribes.

Les obres d’adequació del vial nord de l’hospital que actualment duu a terme l’Ajuntament de Berga i que tenen per objectiu millorar l’accés al nou servei d’urgències que es preveu inaugurar a principis d’any, implicaran canvis en la mobilitat i l’aparcament al voltant del recinte sanitari que faran més necessària la disponibilitat d’un terreny ampli i proper a l’hospital. També es preveu una major restricció de l’aparcament irregular, per garantir la seguretat de vianants i conductors.

Un espai d’aparcament pel Barri Vell

En el cas del Barri Vell de Berga, on la manca d’aparcament és un dels problemes que sovint manifesta el veïnat, sobretot del capdamunt de la vila, es busca un terreny d’entre 500 i 1.000 m2 de superfície per destinar-lo a aparcament prop del portal de Santa Magdalena, per un import màxim de 530 € mensuals (IVA inclòs).

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, també es puntuaran aspectes com ara la major proximitat a l’hospital o al Portal de Santa Magdalena, la idoneïtat d’accés des de la via pública o l’existència d’un tancament perimetral.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 15 dies a partir de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del dijous 28 de desembre de 2023. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. La Mesa de contractació estarà formada per un president, tres vocals i una secretària i avaluarà totes les propostes per escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Hospital de Berga
Hospital de Berga
Autor: Ajuntament de Berga